กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท


 • ผลการดำเนินงานกองทุน 6 เดือน เขต 12 สงขลา

  @9 เม.ย. 64 10:27
  ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ระยะเวลา 6 เดือน(ตุลาคม 63-มี.ค.64) พบว่าภาพรวมการเเบิกจ่ายเงิน 223 ล้านบาท มากกว่าปี 63 จำนวน 27 ล้านบาท เบิกจ่ายรายเดือนขยับมาเบิกมากขึ้น เดือน ม.ค.-มี.ค.64 เนื่องจากมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อจ่ายเพิ่ม สามารถกระตุ้น
 • แจ้งบันทึกจำนวนประชากรกลางปีเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 65

  @5 เม.ย. 64 15:47
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการจัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว จำนวน ๔๕ บาทต่อประชากร และตั้งงบประมาณสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ากองทุนฯ สปสช.ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้๑.ประ
 • อบต.ปากบางพัฒนาเขียนโครงการ

  @15 มี.ค. 64 20:32
  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่าน นายธนพนธ์ จรสุวรรณ พี่เลี้ยงประจำจังหวัดสงขลา จัดพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและ การเขียนโครงการด้านสุขภาพผ่านออนไลน์ เพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุน
 • ขอความร่วมมือร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบัตรทอง

  @4 มี.ค. 64 11:09
  สปสช.เขต 12 สงขลา ขอเชิญประชาชนสิทธิบัตรทอง หน่วยบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนในพื้นที่ 7 จังหวัดใต้ล่าง มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ได้ที่รับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ปี 2564โดยลงทะเบียนผ่านไลน์ เฟซบุ๊ก หรือ ลงทะเบียนได้โดยตรง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564ข้
 • ประชุมร่วมพี่เลี้ยง และคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

  @24 ก.พ. 64 21:31
  ประเด็น1.ทบทวน สนันสนุนทำแผนด้านสุขภาพฯ สอดคล้องระเบียบกองทุน (สปสช.)2.การเข้าเวปไซด์กองทุนสุภาพตำบล ( https://localfund.happynetwork.org/) รหัสโครงการ การคีย์ข้อมูล การพัฒนาโครงการ (รพ.สต., ผู้สูงอายุ,ศ พด., กลุ่มองค์กรภาคประชาชน,การบริหารจัดการกองทุน และภัยพิบัติโรคระบาด)3. การใช้จ่
 • สมัครอบรมทบทวนโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 จนท.ใหม่และจนท.สนใจทั่วไป

  @9 ก.พ. 64 15:15
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดประชุมเพื่อทบทวนการใช้โปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org) เขต ๑๒ สงขลาเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ส่งผลให้ต้องพัฒนาศักยภาพเรื่องการใช้งาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานกองทุน 6 เดือน เขต 12 สงขลา

@9 เม.ย. 64 10:27
ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา ระยะเวลา 6 เดือน(ตุลาคม 63-มี.ค.64) พบว่าภาพรวมการเเบิกจ่ายเงิน 223 ล้านบาท มากกว่าปี 63 จำนวน 27 ล้านบาท เบิกจ่ายรายเดือนขยับมาเบิกมากขึ้น เดือน ม.ค.-มี.ค.64 เนื่องจากมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อจ่ายเพิ่ม สามารถกระตุ้น

แจ้งบันทึกจำนวนประชากรกลางปีเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 65

@5 เม.ย. 64 15:47
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการจัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว จำนวน ๔๕ บาทต่อประชากร และตั้งงบประมาณสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ากองทุนฯ สปสช.ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้๑.ประ

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

@1 เม.ย. 64 13:31
ประเด็นประชุม1. การพัฒนาโครงการ และการคีย์ข้อมูลลงเวปไซด์ ( https://localfund.happynetwork.org/)2. ระเบียบประกาศ 2.1 กองทุนสุขภาพตำบล > คณะกรรมการกองทุน >โครงการ 2.2 กองทุน LCT> คณะกรร

ปปช.ประชุมมาตรการป้องกันการทุจริตกองทุนตำบล อปท.สงขลา

@26 มี.ค. 64 14:39
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสงขลา(ปปช.สงขลา) จัดประชุมการชี้แจงแนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริตการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือ กองทุนสุขภาพตำบล แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา จำนวน 139 แห่ง ณ โรงแรมลีการ์เดนท์ พลาซ

อบต.ปากบางพัฒนาเขียนโครงการ

@15 มี.ค. 64 20:32
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่าน นายธนพนธ์ จรสุวรรณ พี่เลี้ยงประจำจังหวัดสงขลา จัดพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและ การเขียนโครงการด้านสุขภาพผ่านออนไลน์ เพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุน

ลงทะเบียนชี้แจง แนวทางป้องกันทุจริต (เฉพาะกองทุน จ.สงขลา)

@12 มี.ค. 64 08:28
ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสงขลา ( ปปช. จังหวัด) ร่วมกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 15 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา (มาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณโค

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์