กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท


 • ชี้แจง กปท.ปัตตานี

  @28 พ.ย. 65 09:28
  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี
 • สปสช.ชี้แจงกองทุนตำบล จ.ยะลา

  @16 พ.ย. 65 11:11
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ โรงแรมยะลารามามีการเสนอผลงานกองทุนสุขภาพตำบล จ.ยะลา ปี 65 โดย คุณวันดี แสงเจริญ
 • การประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และ LTC รายจังหวัด ปี 2566

  @1 พ.ย. 65 11:46
  จังหวัดวันที่สถานที่ประชุมลงทะเบียนหมายเหตุ (ตรวจสอบรายชื่อ)นราธิวาสวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.30น. โรงแรมตันหยง อ.เมือง จังหวัดนราธิวาสลงทะเบียน
 • วิดีโอ การชี้แจงกองทุนสุขภาพตำบล ปี 66

  @11 ต.ค. 65 13:30
  ตามที่ สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี 66 เมื่อวันที่ กันยายน ที่ผ่านมาเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานกองทุน กปท. ปี 25661.ผลงานดำเนินงานกองทุนฯ ปี 65 และแนวทางบริหารกองทุน ปี 66โดย คุณวันดี แสงเจริญ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพวีดีโอบรรยายของ คุณวั
 • เชิญประชุม Zoom แนวทางปี 66

  @16 ก.ย. 65 12:28
  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ในปีงบประมาณ 2566 โดยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดแนวทางการบริหารกองทุนบางส่วน ซึ่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้ส่งหนังสือแจ้งเตรียมความพร้อมการดําเนินงานกองทุน ปีงบป
 • หนังสือแจ้งเตรียมความพร้อม ปี 66

  @5 ก.ย. 65 10:22
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ขอแจ้งแนวทางดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้1.การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว จำนวน 45 บาทต่อประชากร ใช้จำนวนประชากรไทย ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นตัวแทนในการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 12 ชี้แจง กปท.ยะลา

@4 ธ.ค. 65 11:45
ผอ.สปสช.เปิดประชุม "ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นและ LTC" จังหวัดยะลา และกล่าวนโยบายการทำงานกองทุนท้องถิ่นปี 66 ให้มีการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ไม่มีข้อทักท้วง พร้อมเชิญชวนให้กองทุนทำงาน LTC สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง และรับฟังประสบการณ์การทำงานกองทุน LTC ในพื้นที่ ตำบลบาโงย .. วัน

ให้ทวนสอบบัญชีกองทุน

@2 ธ.ค. 65 14:10
ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ประมวลข้อมูลความแตกต่างระหว่างบัญชี ธ.ก.ส. และในโปรแกรม localfund.happynetwork.org พบว่า- จำนวนกองทุนตำบลที่มีเงินในบัญชีจริง มากกว่า โปรแกรม จำนวน 210 แห่ง- จำนวนกองทุนตำบลที่มีเงินในบัญชีน้อยกว่า โปรแกรม จำนวน 33 แห่งข้อให้ทุกกองทุนตามรายชื่อด้านล่าง ทวนสอบบ

นายกอารีย์ talk and motivation งาน กปท.สตูล

@30 พ.ย. 65 10:40
นายกอารีย์ ยูฮันนัน นายก อบต.ทุ่งนุ้ย ในฐานะ อปสข. เขต 12 ร่วมพูดคุยกับ ผู้บริหาร อปท. และปลัด เจ้าหน้าที่ อปท. จังหวัดสตูล เรื่องการดำเนินงานให้กองทุนฯ อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และ การสื่อสารไปยังคณะผู้บริหารชัดใหม่ การทำโครงการให้ตอบสนองความต้องการ และปัญหาสุขภาพพื้นที่ ณ โรงแรม ซี ซี รีสอร์ท อำเภอ

สปสช.จัดชี้แจง กปท.สงขลา

@29 พ.ย. 65 09:26
สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จ.สงขลา ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ สงขลา มีผู้บริหาร ปลัด อปท. เจ้าหน้าที่ อปท. ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ ฯ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งสับเปลี่ยนโยกย้ายงาน

ชี้แจง กปท.ปัตตานี

@28 พ.ย. 65 09:28
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี

นายกณัฐพงษ์ อปสข.ตรัง บรรยาย จากใจพี่สู่น้อง

@22 พ.ย. 65 09:26
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายณัฐพงษ์ เนียมสม นายก ทต. นาตาล่วง และ อปสข. เขต 12 สงขลา ในสัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกียรติบรรยาย จากใจ พี่สู่น้อง เพื่อนสู่เพื่อน ทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดตรัง ร่วมกันดำเนินงานกองทุนฯ ณ โรงแรมธรรมรินธนา จ

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์