กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท


 • ขอเชิญประชุมผ่าน zoom โครงการผ้าอ้อม ชะลอไต

  @27 มิ.ย. 65 13:33
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ (1) ผ้าอ้อมและแผ่นรองซับผู้ที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ จำนวน 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยดังกล่าว ตามผลวิจัยของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้มีประเด็น (2) การดำเนินโค
 • หนังสือเชิญ กปท.ร่วมขับเคลื่อน PA จ.ตรัง

  @24 มิ.ย. 65 13:13
  ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) มีความร่วมมือกับคณะปฏิรูปประเทศลานกีฬาสาธารณะ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางก
 • สปสช.เขต 12 จับมือท้องถิ่นจังหวัด พิชิตกองทุนเมือง สโตย

  @17 มิ.ย. 65 07:53
  วันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และคณะร่วมประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธา
 • มหกรรม ไหวขยับ เท่ากับออกกำลังกาย สงขลา

  @11 มิ.ย. 65 13:22
  จังหวัดสงขลา จัดมหกรรม PA หรือ ไหวและขยับ เท่ากับออกกำลังกาย ณ ศาลากิจกรรมริมคลองวง เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมนำเสนอรูปแบบการมีกิจกรรมทางกาย หรือ PA :Physical Activities ในรูปแบบต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เช่น การเพิ่มกาเคลื่อนไหวทางกายจากการประกอบอา
 • ทำโครงการผ้าอ้อมผ่านกองทุนได้แล้ว

  @31 พ.ค. 65 16:08
  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกประกาศฯเพิ่มเติม เรื่อง ชุดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วย หรือบุคคลที่มีปัญหาการกลั้น อุจจาระ หรือปัสสาวะไม่ได้ ให้สามารถได้รับผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 3 ชิ้น/คน/วัน ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • ลงรับฟัง โอรังอัสรี บ้านน้ำร้อนนากอ

  @20 พ.ค. 65 20:40
  เมื่อวันที่ 20 พฤษาภาคม 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา โดย นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการและบริหารชายแดนใต้ (ศอ.บต.) นำโดย เภสัชกรปเวศ หลีเส็น ผู้อำนวยการโครงการอันเนื่องพระราชดำริ และคณะปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง กำนัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมผ่าน zoom โครงการผ้าอ้อม ชะลอไต

@27 มิ.ย. 65 13:33
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ (1) ผ้าอ้อมและแผ่นรองซับผู้ที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ จำนวน 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยดังกล่าว ตามผลวิจัยของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้มีประเด็น (2) การดำเนินโค

หนังสือเชิญ กปท.ร่วมขับเคลื่อน PA จ.ตรัง

@24 มิ.ย. 65 13:13
ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) มีความร่วมมือกับคณะปฏิรูปประเทศลานกีฬาสาธารณะ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางก

สปสช.เขต 12 จับมือท้องถิ่นจังหวัด พิชิตกองทุนเมือง สโตย

@17 มิ.ย. 65 07:53
วันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และคณะร่วมประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธา

มหกรรม ไหวขยับ เท่ากับออกกำลังกาย สงขลา

@11 มิ.ย. 65 13:22
จังหวัดสงขลา จัดมหกรรม PA หรือ ไหวและขยับ เท่ากับออกกำลังกาย ณ ศาลากิจกรรมริมคลองวง เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมนำเสนอรูปแบบการมีกิจกรรมทางกาย หรือ PA :Physical Activities ในรูปแบบต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เช่น การเพิ่มกาเคลื่อนไหวทางกายจากการประกอบอา

โครงการชะลอไต ชะลอตาย ผ่านกองทุนตำบล

@11 มิ.ย. 65 10:06
สถานการณ์ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับข้อมูลภาระโรคของประชาชน ที่มีการตายหรือภาวะจากการป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ นำมาสู่ภาวะการไตวายและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลตามมาด้วยคนไทยบริโภคโซเดียมเกือบ 4,000 มก.ต่อวัน สูงกว่า WHO

ทำโครงการผ้าอ้อมผ่านกองทุนได้แล้ว

@31 พ.ค. 65 16:08
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกประกาศฯเพิ่มเติม เรื่อง ชุดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วย หรือบุคคลที่มีปัญหาการกลั้น อุจจาระ หรือปัสสาวะไม่ได้ ให้สามารถได้รับผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 3 ชิ้น/คน/วัน ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์