กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ระบบบริหารโครงการกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 25,586 971,441,681.20
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 37,982 1,057,657,429.82
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 8,628 256,759,907.58
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 5,356 408,765,044.11
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 4,378 318,355,858.22
ประเภท 6 การใช้เงินตามมติบอร์ด 165 16,204,580.46
ไม่ระบุ 1,334 48,799,669.50
รวม 83,429 3,077,984,170.89
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กระบี่ 23 1,116,900.00
กรุงเทพมหานคร 1 37,499.00
กาญจนบุรี 126 3,607,148.00
กาฬสินธุ์ 71 1,873,210.00
กำแพงเพชร 283 5,588,145.00
ขอนแก่น 58 859,980.00
จันทบุรี 159 8,927,446.00
ฉะเชิงเทรา 153 5,291,404.00
ชลบุรี 33 2,428,240.00
ชัยนาท 16 170,457.00
ชัยภูมิ 64 1,398,178.00
ชุมพร 142 3,763,874.00
ตรัง 12,893 349,625,016.66
ตราด 39 766,427.00
นครพนม 163 2,731,212.00
นครราชสีมา 238 14,943,469.00
นครศรีธรรมราช 4 101,490.00
นครสวรรค์ 79 2,471,881.00
นนทบุรี 143 8,520,924.75
นราธิวาส 12,718 470,657,158.49
น่าน 34 662,890.00
บึงกาฬ 29 751,542.00
บุรีรัมย์ 7 175,000.00
ปราจีนบุรี 86 5,948,030.00
ปัตตานี 11,123 392,787,518.51
พะเยา 58 1,065,465.00
พังงา 10 373,812.00
พัทลุง 12,073 326,166,819.94
พิจิตร 74 1,677,917.35
พิษณุโลก 35 938,826.00
ภูเก็ต 5 220,225.00
มหาสารคาม 17 321,337.00
มุกดาหาร 30 1,293,827.00
ยะลา 8,092 308,938,245.69
ยโสธร 51 1,054,100.00
ร้อยเอ็ด 52 1,209,455.00
ระนอง 2 125,605.00
ระยอง 104 6,097,559.00
ราชบุรี 31 1,160,125.00
ลพบุรี 77 1,549,985.00
ลำปาง 1 19,780.00
ลำพูน 94 1,934,225.53
ศรีสะเกษ 77 2,993,088.00
สกลนคร 179 4,089,294.00
สงขลา 16,822 895,541,636.62
สตูล 5,428 187,523,994.80
สมุทรปราการ 29 4,165,079.00
สระบุรี 31 1,166,465.00
สระแก้ว 46 1,194,753.00
สุราษฎร์ธานี 37 1,264,171.00
สุรินทร์ 178 3,931,450.74
สุโขทัย 39 744,625.00
หนองคาย 35 2,586,711.00
หนองบัวลำภู 66 1,976,258.00
อ่างทอง 12 305,930.00
อำนาจเจริญ 19 379,090.00
อุดรธานี 90 2,390,821.81
อุทัยธานี 2 15,000.00
อุบลราชธานี 125 2,855,435.00
เชียงราย 1 13,310.00
เชียงใหม่ 8 157,530.00
เพชรบุรี 203 5,716,684.50
เพชรบูรณ์ 2 131,500.00
เลย 125 4,709,318.45
แพร่ 258 4,458,775.05
แม่ฮ่องสอน 52 575,310.00
ไม่ระบุ 28 3,670.00
รวม 83,383 3,068,242,250.89