กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ระบบบริหารโครงการกองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามประเภท
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามประเภท
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 27,934 1,065,251,489.01
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 41,155 1,140,908,357.32
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 9,391 281,732,889.68
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 5,947 464,838,047.23
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 4,529 328,855,162.78
ประเภท 6 การใช้เงินตามมติบอร์ด 315 32,632,461.63
ไม่ระบุ 1,598 53,963,958.58
รวม 90,869 3,368,182,366.23
กราฟแสดงจำนวนโครงการจำแนกตามจังหวัด
กราฟแสดงงบประมาณจำแนกตามจังหวัด
จังหวัดโครงการงบประมาณ
กระบี่ 23 1,116,900.00
กรุงเทพมหานคร 1 37,499.00
กาญจนบุรี 126 3,607,148.00
กาฬสินธุ์ 76 1,917,570.00
กำแพงเพชร 283 5,588,145.00
ขอนแก่น 58 859,980.00
จันทบุรี 159 8,927,446.00
ฉะเชิงเทรา 153 5,291,404.00
ชลบุรี 33 2,428,240.00
ชัยนาท 17 184,157.00
ชัยภูมิ 64 1,398,178.00
ชุมพร 142 3,763,874.00
ตรัง 14,322 388,964,646.32
ตราด 39 766,427.00
นครพนม 163 2,731,212.00
นครราชสีมา 238 14,943,469.00
นครศรีธรรมราช 6 206,980.00
นครสวรรค์ 94 2,763,726.00
นนทบุรี 144 8,614,924.75
นราธิวาส 13,743 514,618,581.80
น่าน 34 662,890.00
บึงกาฬ 29 751,542.00
บุรีรัมย์ 12 428,500.00
ปราจีนบุรี 86 5,948,030.00
ปัตตานี 12,169 430,329,374.62
พะเยา 71 1,195,775.00
พังงา 10 373,812.00
พัทลุง 13,000 351,959,467.57
พิจิตร 239 4,929,213.20
พิษณุโลก 37 974,126.00
ภูเก็ต 5 220,225.00
มหาสารคาม 17 321,337.00
มุกดาหาร 30 1,293,827.00
ยะลา 8,768 339,639,841.04
ยโสธร 53 1,074,100.00
ร้อยเอ็ด 52 1,209,455.00
ระนอง 2 125,605.00
ระยอง 104 6,097,559.00
ราชบุรี 31 1,160,125.00
ลพบุรี 77 1,549,985.00
ลำปาง 1 19,780.00
ลำพูน 94 1,934,225.53
ศรีสะเกษ 98 3,536,023.00
สกลนคร 180 4,119,294.00
สงขลา 18,423 985,344,208.55
สตูล 5,899 204,685,796.30
สมุทรปราการ 33 4,303,059.00
สระบุรี 31 1,166,465.00
สระแก้ว 46 1,194,753.00
สุราษฎร์ธานี 46 1,666,726.00
สุรินทร์ 178 3,931,450.74
สุโขทัย 39 744,625.00
หนองคาย 35 2,586,711.00
หนองบัวลำภู 66 1,976,258.00
อ่างทอง 12 305,930.00
อำนาจเจริญ 19 379,090.00
อุดรธานี 90 2,390,821.81
อุทัยธานี 2 15,000.00
อุบลราชธานี 125 2,868,935.00
เชียงราย 1 13,310.00
เชียงใหม่ 8 157,530.00
เพชรบุรี 217 6,203,173.50
เพชรบูรณ์ 2 131,500.00
เลย 125 4,709,318.45
แพร่ 258 4,458,775.05
แม่ฮ่องสอน 52 575,310.00
ไม่ระบุ 32 47,080.00
รวม 90,822 3,358,440,446.23