กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เชิญ Zoom Re-skill โปรแกรมสุขภาพตำบลและ LTC

by twoseadj @18 เม.ย. 67 09:40 ( IP : 1...184 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x563 pixel , 94,231 bytes.

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการใช้งานโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล (https://localfund.happynetwork.org) และโปรแกรม https://ltcnew.nhso.go.th แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทั้งคนใหม่และคนเดิมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เขต 12 สงขลา เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมออนไลน์ดังกล่าวบริหารงานกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น สปสช.เขต 12 สงขลา ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ประชุมผ่านออนไลน์ วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00-15.30 น.

โปรแกรมZoom : Meeting ID: 924 6120 9994 Passcode: 383618