กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ห้องประชุมออนไลน์

  • ห้องประชุมออนไลน์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

    8 กันยายน 2565
    13.00-13.30 น

    Zoom Meeting ID: นำเสนอนโยบายกองทุนสุขภาพตำบล ปี 66 โดย นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนกุล ผอ.สปสช.เขต 12 สงขลา ต่อคณะกรรมการกองทุน ทม.บ้านพรุ

    ผู้จองใช้ห้อง..สมชาย ละอองพันธุ์