กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ถาม-ตอบ Q&A

แนะนำให้ อัพเดท Google Chrome เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด สำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้

photo  , 818x711 pixel , 114,183 bytes.

แนะนำให้ อัพเดท Google Chrome เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด สำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ วิธีการเช็ค Version  ของ  Google chrome

  1. คลิกที่ปุ่ม  (มีเมนูย่อย)
  2. เลือกที่ Help
  3. แล้วคลิกที่ About Google Chrome

ถ้าหากVersion ที่ใช้อยู่ ต่ำกว่า 60    แนะนำให้อัพเดทตัวล่าสุดมาใช้งาน