กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

การปิดและส่งรายงานทางการเงินกองทุน

by twoseadj @2 พ.ย. 62 10:27 ( IP : 118...29 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ถาม-ตอบ Q&A
  • photo  , 960x1706 pixel , 254,727 bytes.
  • photo  , 960x1706 pixel , 257,198 bytes.

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ กองทุนสุขภาพตำบลจะต้องจัดทำรายงานกิจกรรม สรุปผลโครงการที่ให้การสนับสนุนจากกองทุน กับหน่วยงานและผู้รับทุน (ที่มีเงื่อนเวลาสิ้นสุดลง)  ตามประกาศ ฯ ปี 2561 เอกสารแนบท้าย ข้อ 3.3
ขั้นตอนการปิดงวดเดือน และรายไตรมาส ปี
1.log in เข้าไปที่กองทุนของฉัน
2.เลือกเมนู การเงิน
3.คลิ๊กที่ ปิดงวดเดือน
4.ให้พิมพ์รายงานเดือน ไตรมาส และปี เสนอคณะกรรมการเห็นชอบ
5.เก็บเอกสารไว้รอตรวจสอบที่กองทุนฯ
6.ล็อกกุญแจ เพื่อแจ้งให้ สปสช.เขต ทราบ เขต 12 สงขลา ไม่ขอรับเอกสารการเงิน เนื่องจากท่านแค่ลอกกุญแจ ก็เป็นการรายงานให้เขตทราบแล้ว