กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

การทำโครงการแก้ปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติผ่านกองทุน

by twoseadj @4 ก.ย. 66 15:27 ( IP : 159...72 ) | Tags : ถาม-ตอบ Q&A

ความเข้าใจ การใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาโรคระบาด หรือภัยพิบัติ โดยเงินกองทุนฯ (Conceptual Framwork)
1.ไม่ต้องมีการประกาศฯให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติ หรือระบาด เพราะเงินกองทุน เป็นเพียงเงินเพื่อบรรเทาเบื้องต้น
2.กรณี 10 (5) นั้นปกติ ในตอนอนุมัติแผนการเงินจ่าย ประจำปี จะกำหนดวงเงินของประเภท 5ไว้ 5-10% เบื้องต้น หรือจะมากกว่าได้
3.จะมีการระบุรายชื่อโครงการแก้ปัญหา ควรแยกตามประเภทภัยพิบัติ หรือโรคระบาดฯ (ไม่ทำแบบรวมๆเหมาๆ) แล้วกำหนดหน่วยงานทำ/รับเงินทำโครงการ

เช่น โครงการแก้ปัญหาไข้เลือดออก /มาลาเรีย ระบาด  หน่วยงานที่ดำเนินงาน:ระบุหน่วยงาน และวงเงิน .....บาท
โครงการแก้ปัญหาโรคจากน้ำท่วม /โครงการแก้ปัญหาโรค ...... (ระบุ)

4.วิธีการอนุมัติโครงการประเภท 10(5) ให้รวดเร็วและถูกต้อง สามารถดำเนินการ ดังนี้
โอนเงินก่อนเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ
4.1 เอาเงินออกจากกองทุนฯ ต้นปี  โดยคณะกรรมการจะต้อง กำหนดรายชื่อโครงการ ประเภท (5) ว่ามีโครงการ/หน่วยงาน/วงเงิน >>>ให้หน่วยงานรีบเขียนโครงการมาให้คณะกรรมการพิจารณา >>>อนุมัติ >>>โอนเงินเลย
โอนเงิน หลังหรือเมื่อเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ
4.2 เอาเงินออกภายหลัง >>>ให้เขียนในมติที่ประชุมว่า "ให้อำนาจประธานคณะกรรมการ" อนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเลย ตามโครงการที่เขียนมาข้างต้น
4.3 กรณีโรคระบาด>>> ให้ประยุกต์ใช้ อำนาจประธานกองทุนฯตามข้อ 10/1 "อนุมัติโครงการเกี่ยวกับโรคระบาดไม่เกิน100,000 บาท/โครงการ กี่โครงการก็ได้"

Relate topics