กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี
L5298 อำเภอเมืองสตูล
6,749 283,645.00 141,823.00
(50%)
151,852.50
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสาหร่าย
L5299 อำเภอเมืองสตูล
5,283 222,033.00 88,813.00
(40%)
95,094.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด
L5300 อำเภอเมืองสตูล
20,258 851,398.00 425,699.00
(50%)
455,805.00
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขัน
L5301 อำเภอเมืองสตูล
7,539 316,847.00 158,424.00
(50%)
350,000.00
(110%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโพธิ์
L5302 อำเภอเมืองสตูล
6,013 252,713.00 101,085.00
(40%)
108,234.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เจ๊ะบิลัง
L5303 อำเภอเมืองสตูล
6,357 267,170.00 106,868.00
(40%)
115,000.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
L7886 อำเภอเมืองสตูล
4,043 169,918.00 84,959.00
(50%)
90,967.50
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฉลุง
L7580 อำเภอเมืองสตูล
2,366 99,438.00 49,719.00
(50%)
60,000.00
(60%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง
50097 อำเภอเมืองสตูล
11,415 479,747.00 191,899.00
(40%)
205,470.00
(43%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป
L5305 อำเภอเมืองสตูล
3,088 129,782.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตำมะลัง
L5306 อำเภอเมืองสตูล
4,904 206,104.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านควน
L5307 อำเภอเมืองสตูล
11,152 468,694.00 234,347.00
(50%)
250,920.00
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยู
L5308 อำเภอเมืองสตูล
3,116 130,958.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล
L8008 อำเภอเมืองสตูล
25,082 1,054,140.00 527,070.00
(50%)
564,345.00
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลควนโดน
L7930 อำเภอควนโดน
5,413 227,496.00 113,748.00
(50%)
130,000.00
(57%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนโดน
50094 อำเภอควนโดน
6,240 262,253.00 104,901.00
(40%)
112,320.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนสตอ
L5284 อำเภอควนโดน
8,407 353,327.00 176,664.00
(50%)
192,000.00
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ
50095 อำเภอควนโดน
3,728 156,679.00 62,672.00
(40%)
67,104.00
(43%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
L5286 อำเภอควนโดน
3,115 130,916.00 52,366.00
(40%)
57,000.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนกาหลง
L5280 อำเภอควนกาหลง
14,626 614,698.00 307,349.00
(50%)
329,085.00
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนุ้ย
L5281 อำเภอควนกาหลง
11,819 496,726.00 248,363.00
(50%)
300,000.00
(60%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ
L5282 อำเภอควนกาหลง
8,733 367,028.00 183,514.00
(50%)
200,000.00
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าแพ
L5287 อำเภอท่าแพ
10,187 428,137.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
L5288 อำเภอท่าแพ
5,105 214,552.00 0.00
(%)
100,000.00
(47%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แป-ระ
50096 อำเภอท่าแพ
6,546 275,114.00 110,046.00
(40%)
117,828.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาคร
L5290 อำเภอท่าแพ
7,941 333,742.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
L5309 อำเภอละงู
5,019 210,937.00 105,469.00
(50%)
112,927.50
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง
L8010 อำเภอละงู
13,977 587,422.00 0.00
(%)
350,000.00
(60%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว
L5310 อำเภอละงู
6,570 276,122.00 110,449.00
(40%)
118,260.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด
L5311 อำเภอละงู
9,520 400,104.00 160,042.00
(40%)
180,000.00
(45%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากน้ำ
L5312 อำเภอละงู
11,119 467,307.00 233,654.00
(50%)
260,000.00
(56%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละงู
L5313 อำเภอละงู
23,201 975,086.00 487,543.00
(50%)
522,022.50
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมสน
L5314 อำเภอละงู
3,815 160,336.00 64,134.00
(40%)
68,670.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขอนคลาน
L5291 อำเภอทุ่งหว้า
2,810 118,098.00 47,239.00
(40%)
50,580.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งบุหลัง
L5292 อำเภอทุ่งหว้า
2,330 97,925.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
L8009 อำเภอทุ่งหว้า
3,562 149,703.00 74,852.00
(50%)
80,145.00
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า
L5293 อำเภอทุ่งหว้า
4,017 168,825.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน
L5294 อำเภอทุ่งหว้า
7,392 310,669.00 124,268.00
(40%)
332,640.00
(107%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน
L5295 อำเภอทุ่งหว้า
4,466 187,696.00 75,078.00
(40%)
100,000.00
(53%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นิคมพัฒนา
L5296 อำเภอมะนัง
7,768 326,472.00 130,589.00
(40%)
139,824.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา
L5297 อำเภอมะนัง
10,660 448,016.00 224,008.00
(50%)
239,850.00
(54%)
- - -
รวม 41 กองทุน 325,451 13,677,973.00 5,307,654.00 6,607,944.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน