กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี
L5298 อำเภอเมืองสตูล
6,682 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสาหร่าย
L5299 อำเภอเมืองสตูล
5,277 0.00 0.00
(40%)
95,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองขุด
L5300 อำเภอเมืองสตูล
19,950 0.00 0.00
(50%)
475,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขัน
L5301 อำเภอเมืองสตูล
7,488 0.00 0.00
(40%)
336,960.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโพธิ์
L5302 อำเภอเมืองสตูล
5,972 0.00 0.00
(40%)
107,496.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
L7886 อำเภอเมืองสตูล
4,025 0.00 0.00
(50%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เจ๊ะบิลัง
L5303 อำเภอเมืองสตูล
6,296 0.00 0.00
(40%)
113,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลฉลุง
L7580 อำเภอเมืองสตูล
2,338 0.00 0.00
(50%)
52,500.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง
50097 อำเภอเมืองสตูล
11,337 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป
L5305 อำเภอเมืองสตูล
3,088 0.00 0.00
(40%)
60,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตำมะลัง
L5306 อำเภอเมืองสตูล
4,904 0.00 0.00
(40%)
90,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
L5307 อำเภอเมืองสตูล
11,098 0.00 0.00
(40%)
249,800.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยู
L5308 อำเภอเมืองสตูล
3,116 0.00 0.00
(30%)
42,066.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสตูล
L8008 อำเภอเมืองสตูล
23,536 0.00 0.00
(60%)
529,560.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโดน
50094 อำเภอควนโดน
6,201 0.00 0.00
(40%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน
L7930 อำเภอควนโดน
5,440 0.00 0.00
(50%)
130,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนสตอ
L5284 อำเภอควนโดน
8,349 0.00 0.00
(40%)
190,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ
50095 อำเภอควนโดน
3,711 0.00 0.00
(40%)
66,798.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังประจัน
L5286 อำเภอควนโดน
3,093 0.00 0.00
(40%)
56,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนกาหลง
L5280 อำเภอควนกาหลง
14,601 0.00 0.00
(40%)
330,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนุ้ย
L5281 อำเภอควนกาหลง
11,763 0.00 0.00
(40%)
500,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ
L5282 อำเภอควนกาหลง
8,695 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าแพ
L5287 อำเภอท่าแพ
10,187 0.00 0.00
(40%)
74,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
L5288 อำเภอท่าแพ
5,067 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แป-ระ
50096 อำเภอท่าแพ
6,486 0.00 0.00
(40%)
115,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาคร
L5290 อำเภอท่าแพ
7,941 0.00 0.00
(40%)
160,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง
L8010 อำเภอละงู
13,892 0.00 0.00
(40%)
350,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกำแพง
L5309 อำเภอละงู
5,014 0.00 0.00
(50%)
112,815.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว
L5310 อำเภอละงู
6,572 0.00 0.00
(40%)
118,800.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด
L5311 อำเภอละงู
9,457 0.00 0.00
(40%)
175,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากน้ำ
L5312 อำเภอละงู
10,990 0.00 0.00
(40%)
248,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละงู
L5313 อำเภอละงู
23,102 0.00 0.00
(40%)
550,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมสน
L5314 อำเภอละงู
3,808 0.00 0.00
(40%)
68,544.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขอนคลาน
L5291 อำเภอทุ่งหว้า
2,803 0.00 0.00
(40%)
80,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งบุหลัง
L5292 อำเภอทุ่งหว้า
2,330 0.00 0.00
(40%)
42,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า
L5293 อำเภอทุ่งหว้า
4,017 0.00 0.00
(40%)
75,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
L8009 อำเภอทุ่งหว้า
3,534 0.00 0.00
(50%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน
L5294 อำเภอทุ่งหว้า
7,339 0.00 0.00
(40%)
330,255.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน
L5295 อำเภอทุ่งหว้า
4,481 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นิคมพัฒนา
L5296 อำเภอมะนัง
7,727 0.00 0.00
(40%)
175,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา
L5297 อำเภอมะนัง
10,618 0.00 0.00
(40%)
239,000.00
(0%)
- - -
รวม 41 กองทุน 322,325 0.00 0.00 7,457,594.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน