กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตรี
L5298 อำเภอเมืองสตูล
6,591 296,595.00 118,638.00
(40%)
200,000.00
(67%)
296,595.00 220,000.00 -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสาหร่าย
L5299 อำเภอเมืองสตูล
5,277 237,465.00 94,986.00
(40%)
95,000.00
(40%)
237,465.00 95,000.00 2
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองขุด
L5300 อำเภอเมืองสตูล
19,489 877,005.00 438,503.00
(50%)
475,000.00
(54%)
877,005.00 475,000.00 44
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขัน
L5301 อำเภอเมืองสตูล
7,424 334,080.00 133,632.00
(40%)
334,080.00
(100%)
334,080.00 331,610.00 15
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโพธิ์
L5302 อำเภอเมืองสตูล
5,951 267,795.00 107,118.00
(40%)
107,118.00
(40%)
267,795.00 - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
L7886 อำเภอเมืองสตูล
4,032 181,440.00 90,720.00
(50%)
100,000.00
(55%)
181,440.00 100,000.00 -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เจ๊ะบิลัง
L5303 อำเภอเมืองสตูล
6,261 281,745.00 112,698.00
(40%)
113,000.00
(40%)
281,745.00 113,000.00 10
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลฉลุง
L7580 อำเภอเมืองสตูล
2,358 106,110.00 53,055.00
(50%)
54,000.00
(51%)
106,110.00 60,000.00 6
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง
50097 อำเภอเมืองสตูล
11,219 504,855.00 201,942.00
(40%)
220,000.00
(44%)
- - 1
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป
L5305 อำเภอเมืองสตูล
3,079 138,555.00 55,422.00
(40%)
60,000.00
(43%)
138,555.00 60,000.00 -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตำมะลัง
L5306 อำเภอเมืองสตูล
4,908 220,860.00 88,344.00
(40%)
90,000.00
(41%)
220,860.00 90,000.00 14
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
L5307 อำเภอเมืองสตูล
11,022 495,990.00 198,396.00
(40%)
240,000.00
(48%)
495,990.00 - 36
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยู
L5308 อำเภอเมืองสตูล
3,108 139,860.00 41,958.00
(30%)
41,958.00
(30%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสตูล
L8008 อำเภอเมืองสตูล
23,583 1,061,235.00 636,741.00
(60%)
637,000.00
(60%)
0.00 0.00 1
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโดน
50094 อำเภอควนโดน
6,153 276,885.00 110,754.00
(40%)
120,000.00
(43%)
276,885.00 120,000.00 1
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลควนโดน
L7930 อำเภอควนโดน
5,387 242,415.00 121,208.00
(50%)
130,000.00
(54%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนสตอ
L5284 อำเภอควนโดน
8,261 371,745.00 148,698.00
(40%)
150,000.00
(40%)
371,745.00 149,000.00 1
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ย่านซื่อ
50095 อำเภอควนโดน
3,697 166,365.00 66,546.00
(40%)
66,546.00
(40%)
166,365.00 - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังประจัน
L5286 อำเภอควนโดน
3,044 136,980.00 54,792.00
(40%)
55,000.00
(40%)
136,980.00 55,000.00 -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนกาหลง
L5280 อำเภอควนกาหลง
14,540 654,300.00 261,720.00
(40%)
262,000.00
(40%)
654,300.00 261,720.00 6
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนุ้ย
L5281 อำเภอควนกาหลง
11,724 527,580.00 211,032.00
(40%)
527,580.00
(100%)
527,580.00 300,000.00 1
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุใดเจริญ
L5282 อำเภอควนกาหลง
8,613 387,585.00 155,034.00
(40%)
200,000.00
(52%)
387,585.00 200,000.00 10
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าแพ
L5287 อำเภอท่าแพ
10,162 457,290.00 182,916.00
(40%)
183,000.00
(40%)
457,290.00 - 10
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
L5288 อำเภอท่าแพ
5,045 227,025.00 90,810.00
(40%)
100,000.00
(44%)
227,025.00 100,000.00 2
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แป-ระ
50096 อำเภอท่าแพ
6,296 283,320.00 113,328.00
(40%)
115,000.00
(41%)
283,320.00 115,000.00 11
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาคร
L5290 อำเภอท่าแพ
7,931 356,895.00 142,758.00
(40%)
150,000.00
(42%)
356,895.00 160,000.00 3
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง
L8010 อำเภอละงู
13,838 622,710.00 249,084.00
(40%)
350,000.00
(56%)
622,710.00 350,000.00 6
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกำแพง
L5309 อำเภอละงู
4,990 224,550.00 112,275.00
(50%)
112,275.00
(50%)
224,550.00 - 3
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาขาว
L5310 อำเภอละงู
6,600 297,000.00 118,800.00
(40%)
118,800.00
(40%)
297,000.00 118,800.00 2
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำผุด
L5311 อำเภอละงู
9,417 423,765.00 169,506.00
(40%)
170,000.00
(40%)
423,765.00 180,000.00 16
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากน้ำ
L5312 อำเภอละงู
10,902 490,590.00 196,236.00
(40%)
200,000.00
(41%)
490,590.00 - 2
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละงู
L5313 อำเภอละงู
22,951 1,032,795.00 413,118.00
(40%)
413,118.00
(40%)
1,032,795.00 413,118.00 2
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แหลมสน
L5314 อำเภอละงู
3,779 170,055.00 68,022.00
(40%)
68,100.00
(40%)
170,055.00 68,022.00 12
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขอนคลาน
L5291 อำเภอทุ่งหว้า
2,795 125,775.00 50,310.00
(40%)
60,000.00
(48%)
125,775.00 60,000.00 11
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งบุหลัง
L5292 อำเภอทุ่งหว้า
2,323 104,535.00 41,814.00
(40%)
41,814.00
(40%)
104,535.00 43,000.00 -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหว้า
L5293 อำเภอทุ่งหว้า
3,995 179,775.00 71,910.00
(40%)
90,000.00
(50%)
179,775.00 71,910.00 4
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
L8009 อำเภอทุ่งหว้า
3,483 156,735.00 78,368.00
(50%)
100,000.00
(64%)
156,735.00 - 3
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาทอน
L5294 อำเภอทุ่งหว้า
7,324 329,580.00 131,832.00
(40%)
329,580.00
(100%)
329,580.00 329,580.00 2
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแก่บ่อหิน
L5295 อำเภอทุ่งหว้า
4,460 200,700.00 80,280.00
(40%)
100,000.00
(50%)
200,700.00 100,000.00 -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นิคมพัฒนา
L5296 อำเภอมะนัง
7,712 347,040.00 138,816.00
(40%)
175,000.00
(50%)
347,040.00 175,000.00 2
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปาล์มพัฒนา
L5297 อำเภอมะนัง
10,527 473,715.00 189,486.00
(40%)
190,000.00
(40%)
473,715.00 190,000.00 11
รวม 41 กองทุน 320,251 14,411,295.00 6,141,606.00 7,344,969.00 12,462,930.00 5,104,760.00 250

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน