กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเซะ
L4132 อำเภอเมืองยะลา
6,055 281,435.00 112,574.00
(40%)
108,990.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลท่าสาป
50102 อำเภอเมืองยะลา
8,047 374,023.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครยะลา
L7452 อำเภอเมืองยะลา
60,615 2,817,376.00 1,408,688.00
(50%)
1,363,837.50
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บันนังสาเรง
L4134 อำเภอเมืองยะลา
7,836 364,216.00 145,686.00
(40%)
141,048.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุดี
L4135 อำเภอเมืองยะลา
11,372 528,569.00 264,285.00
(50%)
255,870.00
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปาะเส้ง
L4136 อำเภอเมืองยะลา
5,491 255,221.00 102,088.00
(40%)
100,000.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พร่อน
L4137 อำเภอเมืองยะลา
5,505 255,872.00 102,349.00
(40%)
99,090.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะลา
L4138 อำเภอเมืองยะลา
3,680 171,046.00 85,523.00
(50%)
110,000.00
(64%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยุโป
L4139 อำเภอเมืองยะลา
6,953 323,174.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำพะยา
L4140 อำเภอเมืองยะลา
5,042 234,351.00 93,740.00
(40%)
100,000.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำใหม่
L4141 อำเภอเมืองยะลา
6,170 286,781.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำใหม่
L7929 อำเภอเมืองยะลา
1,062 49,362.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิดล
L4142 อำเภอเมืองยะลา
6,054 281,389.00 140,695.00
(50%)
136,215.00
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก
L4143 อำเภอเมืองยะลา
33,290 1,547,314.00 773,657.00
(50%)
749,025.00
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หน้าถ้ำ
L4144 อำเภอเมืองยะลา
3,358 156,079.00 62,432.00
(40%)
60,444.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเนาะแมเราะ
L4128 อำเภอเบตง
9,202 427,708.00 171,083.00
(40%)
165,636.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
L4129 อำเภอเบตง
4,471 207,811.00 62,343.00
(30%)
60,358.50
(29%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเบตง
L7161 อำเภอเบตง
27,176 1,263,136.00 631,568.00
(50%)
611,460.00
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรม
L4130 อำเภอเบตง
10,134 471,027.00 188,411.00
(40%)
182,412.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อัยเยอร์เวง
L4131 อำเภอเบตง
11,950 555,434.00 277,717.00
(50%)
268,875.00
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
L4122 อำเภอบันนังสตา
4,446 206,649.00 82,660.00
(40%)
80,028.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน
L4123 อำเภอบันนังสตา
14,759 685,996.00 342,998.00
(50%)
332,077.50
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ
L8411 อำเภอบันนังสตา
10,361 481,578.00 192,631.00
(40%)
250,000.00
(52%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ
L4125 อำเภอบันนังสตา
3,523 163,748.00 65,499.00
(40%)
63,414.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บันนังสตา
L8278 อำเภอบันนังสตา
17,455 811,306.00 405,653.00
(50%)
392,737.50
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบันนังสตา
L4126 อำเภอบันนังสตา
2,702 125,589.00 50,236.00
(40%)
48,636.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาเจาะ
L4127 อำเภอบันนังสตา
9,231 429,055.00 214,528.00
(50%)
207,697.50
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคอกช้าง
L8277 อำเภอธารโต
1,521 70,696.00 28,278.00
(40%)
27,378.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คีรีเขต
L4118 อำเภอธารโต
3,002 139,532.00 0.00
(%)
70,000.00
(50%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารโต
L4119 อำเภอธารโต
5,235 243,322.00 72,997.00
(30%)
70,672.50
(29%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแหร
L4120 อำเภอธารโต
7,711 358,406.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่หวาด
L4121 อำเภอธารโต
7,799 362,496.00 181,248.00
(50%)
175,477.50
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง
L4145 อำเภอยะหา
8,987 417,714.00 167,086.00
(40%)
242,649.00
(58%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาชี
L4146 อำเภอยะหา
2,118 98,444.00 39,378.00
(40%)
40,000.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงยซิแน
L4147 อำเภอยะหา
8,256 383,738.00 153,495.00
(40%)
150,000.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโร๊ะ
L4148 อำเภอยะหา
10,451 485,761.00 242,881.00
(50%)
235,147.50
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะแต
L4149 อำเภอยะหา
13,850 643,746.00 321,873.00
(50%)
320,000.00
(50%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหา
L7928 อำเภอยะหา
2,586 120,197.00 60,099.00
(50%)
58,185.00
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา
L4150 อำเภอยะหา
12,646 587,784.00 0.00
(%)
284,535.00
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละแอ
L4151 อำเภอยะหา
4,723 219,524.00 87,810.00
(40%)
85,014.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอตอตือร๊ะ
L4152 อำเภอรามัน
5,755 267,492.00 80,248.00
(30%)
103,590.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กายูบอเกาะ
L4153 อำเภอรามัน
4,624 214,923.00 85,969.00
(40%)
83,232.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลอ
L4154 อำเภอรามัน
3,378 157,009.00 62,804.00
(40%)
60,804.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาลูปัง
L4155 อำเภอรามัน
3,128 145,389.00 58,156.00
(40%)
56,304.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกะรอ
L4156 อำเภอรามัน
7,535 350,226.00 140,090.00
(40%)
135,630.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโกตาบารู
L7163 อำเภอรามัน
5,843 271,582.00 81,475.00
(30%)
78,880.50
(29%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะกว๊ะ
L4157 อำเภอรามัน
6,600 306,767.00 122,707.00
(40%)
118,800.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโล๊ะหะลอ
L4158 อำเภอรามัน
6,688 310,857.00 124,343.00
(40%)
120,384.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าธง
L4159 อำเภอรามัน
7,344 341,348.00 136,539.00
(40%)
132,192.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินงาม
L4160 อำเภอรามัน
6,951 323,081.00 161,541.00
(50%)
156,397.50
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโงย
L4161 อำเภอรามัน
2,933 136,325.00 68,163.00
(50%)
131,985.00
(97%)
- - -
กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลบาลอ
50103 อำเภอรามัน
5,685 264,238.00 132,119.00
(50%)
127,912.50
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บือมัง
L4163 อำเภอรามัน
6,247 290,360.00 0.00
(%)
120,000.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองรามันห์
L8305 อำเภอรามัน
5,123 238,116.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะต๊ะ
L4164 อำเภอรามัน
5,733 266,469.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังพญา
L4165 อำเภอรามัน
8,006 372,118.00 148,847.00
(40%)
144,108.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อาซ่อง
L4166 อำเภอรามัน
5,674 263,727.00 105,491.00
(40%)
102,132.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาบัง
L4116 อำเภอกาบัง
14,394 669,031.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาละ
L4117 อำเภอกาบัง
10,334 480,323.00 240,162.00
(50%)
230,000.00
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กรงปินัง
50098 อำเภอกรงปินัง
10,874 505,422.00 252,711.00
(50%)
244,665.00
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโรง
L4113 อำเภอกรงปินัง
5,491 255,221.00 102,088.00
(40%)
98,838.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะเอะ
L4114 อำเภอกรงปินัง
8,230 382,529.00 153,012.00
(40%)
148,140.00
(39%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยกระทิง
L4115 อำเภอกรงปินัง
4,860 225,892.00 67,768.00
(30%)
100,000.00
(44%)
- - -
รวม 63 กองทุน 536,255 24,925,050.00 9,656,422.00 10,140,904.50 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน