กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

พื้นที่จำนวนกองทุนกำลังทำแผนมีแผนงานไม่มีแผนงานไม่บันทึก
สำรอง 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)
ลพบุรี 17 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 17 (100%)
สระบุรี 13 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (100%)
ฉะเชิงเทรา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (100%)
สระแก้ว 13 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (100%)
นครราชสีมา 11 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (100%)
ศรีสะเกษ 20 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 20 (100%)
อุบลราชธานี 24 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 24 (100%)
ชัยภูมิ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (100%)
ขอนแก่น 10 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (100%)
อุดรธานี 14 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 14 (100%)
หนองคาย 16 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (100%)
กาฬสินธุ์ 10 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (100%)
ลำพูน 18 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 18 (100%)
แพร่ 13 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (100%)
นครสวรรค์ 26 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 26 (100%)
สุโขทัย 11 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (100%)
พิษณุโลก 11 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (100%)
พิจิตร 19 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 19 (100%)
กาญจนบุรี 11 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (100%)
เพชรบุรี 13 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 13 (100%)
สุราษฎร์ธานี 11 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (100%)
ชุมพร 11 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (100%)
สงขลา 141 100 (71%) 16 (11%) 24 (17%) 1 (1%)
สตูล 41 27 (66%) 8 (20%) 6 (15%) 0 (0%)
ตรัง 99 64 (65%) 13 (13%) 22 (22%) 0 (0%)
พัทลุง 73 49 (67%) 15 (21%) 9 (12%) 0 (0%)
ปัตตานี 113 81 (72%) 11 (10%) 21 (19%) 0 (0%)
ยะลา 63 46 (73%) 6 (10%) 11 (17%) 0 (0%)
นราธิวาส 88 61 (69%) 8 (9%) 19 (22%) 0 (0%)
รวม 932 428 (46%) 77 (8%) 112 (12%) 315 (34%)