กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กำลังโหลดแผนที่!!!!

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 62-L1488-2-01 2562 ตรัง โครงการ ฟ.ฟันสะอาดจัง กำลังดำเนินโครงการ
2 62-L8290-4-1 2562 ตรัง แผนงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ กำลังดำเนินโครงการ
3 62-L7890-001-01 2562 สงขลา โครงการรู้ทันไขมันทรานส์ ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ประจำปี 2562 กำลังดำเนินโครงการ
4 2562 สงขลา โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ หมู่ที่ 11 ประจำปี 2562 กำลังดำเนินโครงการ
5 2562 สระแก้ว โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก กำลังดำเนินโครงการ
6 62-L5470-2-01 2562 สระบุรี โครงการท่าตูมคุ้มครองด้วยใจ ห่วงใยสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
7 61-L5475-4-01 2562 สระบุรี โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนงานและโครงการ กำลังดำเนินโครงการ
8 61-L3045-2-07 2561 โครงการใส่ใจสุขภาพคนใกล้ขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
9 3/61 2561 ฉะเชิงเทรา ระงับโครงการ
10 L08171710009 2561 ฉะเชิงเทรา ควบคุมปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียน กำลังดำเนินโครงการ
11 001/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการขยับกายสบายชีวา กำลังดำเนินโครงการ
12 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการขยับร่างกายสบายชีวาพัฒนาสมอง กำลังดำเนินโครงการ
13 ๓/๖๑ 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากสารเสพติด บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม กำลังดำเนินโครงการ
14 3/2561 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลหนองแหน กำลังดำเนินโครงการ
15 2/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภค กำลังดำเนินโครงการ
16 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเมืองเก่า กำลังดำเนินโครงการ
17 ๒/๖๑ 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
18 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
19 3/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
20 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
21 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
22 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเกษตรกร กำลังดำเนินโครงการ
23 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการตรวจคัดกรองสารพิษในเลือดของเกษตรกร กำลังดำเนินโครงการ
24 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการโทษของบุหรี่และการดื่มสุรา กำลังดำเนินโครงการ
25 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการผู้สูงวัย กายใจดี ชีวีมีสุขตำบลเมืองเก่า กำลังดำเนินโครงการ
26 3/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการฝากครรภ์ บุตรดี มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ2561 กำลังดำเนินโครงการ
27 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด ตำบลท่าถ่าน กำลังดำเนินโครงการ
28 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 กำลังดำเนินโครงการ
29 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการลำดวนบานสานพลัง กำลังดำเนินโครงการ
30 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการวัยเรียน วัยใส รักเป็น ปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ กำลังดำเนินโครงการ
31 L90911801003 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการวัยเรียนวัยรุ่นไทยไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลบุหรี่ สุราและยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
32 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานโดยการแพทย์แผนไทย กำลังดำเนินโครงการ
33 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
34 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๑ กำลังดำเนินโครงการ
35 L90911801004 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยกายใจดีชีวีมีสุข กำลังดำเนินโครงการ
36 L90911801002 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการหนองยาวอาหารปลอดภัยใส่ใจภาชนะบรรจุอาหาร กำลังดำเนินโครงการ
37 2/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการอบรมผู้นำนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
38 2/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการอบรมให้ความรู้เเก่เยาวชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กำลังดำเนินโครงการ
39 L08171710010 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีแอโรบิค" กำลังดำเนินโครงการ
40 1/61 2561 ฉะเชิงเทรา โครงการอาหารปลอดภัย กำลังดำเนินโครงการ
41 9/2561 2561 ตรัง ครอบครัวไทยใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
42 1/2561 2561 ตรัง คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดำเนินการเสร็จสิ้น
43 61-L1507-01-08 2561 ตรัง คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
44 61-L1528-1-14 2561 ตรัง โครงการ "ตั๋วสุขภาพ ตระหนักรู้ความดันโลหิต ทำนายเบาหวาน" ดำเนินการเสร็จสิ้น
45 61-L 1505-2-07 2561 ตรัง โครงการ Stop Teen Mon วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
46 61-L 1505-1-24 2561 ตรัง โครงการการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยของประชาชนบ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
47 61-L8017-2-05 2561 ตรัง โครงการกิจกรรมการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
48 61-L1474-02-04 2561 ตรัง โครงการแกนนำด้านสุขภาพในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
49 61-L1488-2-01 2561 ตรัง โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
50 61-L1531-01-07 2561 ตรัง โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
51 61-L1505-2-14 2561 ตรัง โครงการคู่หูรู้ใจ เฝ้าระวังภัยภาวะแทรกซ้อนฯ หมู่ที่ 5 บ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น
52 61-L1505-2-16 2561 ตรัง โครงการคู่หูรู้ใจเฝ้าระวังภัยภาวะแทรกซ้อนฯ หมู่ที่ 9บ้านคลองลำเลียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
53 61-L6895-01-10 2561 ตรัง โครงการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกันตัง ฟันสวยยิ้มสดใส สุขภาพฟันน้ำนมดี ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
54 61-L8017-3-04 2561 ตรัง โครงการเดิน-วิ่งไปพร้อมกับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หน่วยบริการห้วยยอด ดำเนินการเสร็จสิ้น
55 61-L1474-02-02 2561 ตรัง โครงการตรวจคัดกรองและป้องกันมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากลดลูก ดำเนินการเสร็จสิ้น
56 61-L8017-2-04 2561 ตรัง โครงการเต้นและรำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
57 61-L1485-4-1 2561 ตรัง โครงการบริหารจัดการกองทุนตำบลปะเหลียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
58 61-L1505-4-01 2561 ตรัง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
59 61-L1505-1-22 2561 ตรัง โครงการบ้านน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ลดโรคในชุมชน ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
60 61-L1474-02-06 2561 ตรัง โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ดำเนินการเสร็จสิ้น
61 61- L1505-01-20 2561 ตรัง โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
62 61- L 1505-1-23 2561 ตรัง โครงการเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
63 61-L1528-3-10 2561 ตรัง โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
64 61-L1468-1-04 2561 ตรัง โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน(CPR) ปี2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
65 61-L1448-2-03 2561 ตรัง โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
66 61-L1488-3-03 2561 ตรัง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
67 61-L1488-3-04 2561 ตรัง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมือ เท้า ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
68 61-L1531-01-03 2561 ตรัง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
69 61-50117-1-07 2561 ตรัง โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโยงเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
70 61-50117-1-06 2561 ตรัง โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กประถมศึกษาในโรงเรียนวัดจอมไตร ดำเนินการเสร็จสิ้น
71 61-L1487-2-16 2561 ตรัง โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนบ้านท่าคลอง ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
72 61-L1488-5-01 2561 ตรัง โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
73 61-L1528-3-05 2561 ตรัง โครงการโภชนาการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย 2-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
74 61-1528-2-08 2561 ตรัง โครงการเยาวชนโรงเรียนบ้านควนตัง รวมพลังต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
75 61- L 1505-1 -21 2561 ตรัง โครงการร้านชำปลอดภัยใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
76 61-L1528-2-09 2561 ตรัง โครงการเรียนรู้เรื่องสุขภาพ การใช้ยาสามัญประจำบ้านและสารปนเปื้อนในอาหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
77 61- L 1505 -2-03 2561 ตรัง โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
78 61-L1505-2-12 2561 ตรัง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ To Be Number Oneปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
79 61-L1488-2-02 2561 ตรัง โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
80 2561 ตรัง โครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง ดำเนินการเสร็จสิ้น
81 61-50117-2-03 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยถูกกฎจราจร และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ บนท้องถนน ดำเนินการเสร็จสิ้น
82 61-L1528-3-03 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2-6 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
83 61-50117-3-02 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก 2-5 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
84 61-L1528-3-06 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาวะทันตสุขภาพนักเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
85 61-L1487-1-20 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
86 61-50117-03-04 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลนาโยงเหนือ ดำเนินการเสร็จสิ้น
87 2561-L1469-3-3 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียน ศพด.อบต.บางสัก ดำเนินการเสร็จสิ้น
88 61-L1528-2-13 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลเขาปูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
89 61-L1528-3-11 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการตำบลเขาปูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
90 61-L1531-02-01 2561 ตรัง โครงการส่งเสริมสุขภาพสังคมปลอดบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
91 61-L8017-2-03 2561 ตรัง โครงการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
92 61-L8290-1-14 2561 ตรัง โครงการสร้างทักษะครอบครัวในการดูแลเด็กเล็กเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในวัยรุ่น ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
93 61-L8290-1-12 2561 ตรัง โครงการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเริ่มใช่บุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด ในนักเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
94 61-L 1505-02-19 2561 ตรัง โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ดำเนินการเสร็จสิ้น
95 61-L 1505-2-06 2561 ตรัง โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ม.1 ตำบลทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
96 61-L1528-2-12 2561 ตรัง โครงการเสริมพลังป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมอง ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
97 61-50117-1-03 2561 ตรัง โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อลดการเริ่มใช้บุหรี่และสารเสพติดทุกชนิดในนักเรียนประถมศึกษา ดำเนินการเสร็จสิ้น
98 61-L1488-3-02 2561 ตรัง โครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส ร่วมสานฝันที่ศูนย์เด็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
99 61-L1488-3-01 2561 ตรัง โครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส ร่วมสานฝันที่ศูนย์เด็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
100 61-L1487-1-19 2561 ตรัง โครงการหนูไม่จมน้ำแน่..ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน อบต.สุโสะ ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
101 61-L 1505-2-18 2561 ตรัง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วย 3อ 2 ส หมู่ที่ 3 บ้านควนยาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
102 61-L1505-2-13 2561 ตรัง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 3อ 2 ส หมู่ที่ 8 บ้า่นตกเขา ดำเนินการเสร็จสิ้น
103 61-L1505-2-15 2561 ตรัง โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออกหมู่ที่ 11 บ้านเกาะเนียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
104 61- L 1505-02-17 2561 ตรัง โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออกหมู่ที่ 6 บ้านควนเคี่ยม ดำเนินการเสร็จสิ้น
105 61-L1505-2-04 2561 ตรัง โครงการห่างไกลยาเสพติด ชีวิตมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
106 61-L8290-2-9 2561 ตรัง โครงการอบรมการทำสเปรย์หรือโลชั่นหรือนวตกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
107 61-L1505-2-10 2561 ตรัง โครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
108 61-L 1505-2-08 2561 ตรัง โครงการอบรมแกนนำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
109 61 - L 1505-2-09 2561 ตรัง โครงการอบรมป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หมู่ที 4 บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลทุ่งค่าย ดำเนินการเสร็จสิ้น
110 61-L1505-2-11 2561 ตรัง โครงการอบรมป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหมู่ที 10 บ้านท่าด่าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
111 61- L 1505-2-05 2561 ตรัง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ"ขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิกเพื่อหลีกหนีภัยห่างไกลยาเสพติด" ดำเนินการเสร็จสิ้น
112 61-L8017-2-04 2561 ตรัง ชมรมไทเก๊กเทศบาลตำบลห้วยยอด ดำเนินการเสร็จสิ้น
113 12/2561 2561 ตรัง เด็กไทยฟันดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
114 10/2561 2561 ตรัง ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
115 5/2561 2561 ตรัง เยาวชนโคกยางเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
116 2/2561 2561 ตรัง ระบบการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบยั่งยืน ดำเนินการเสร็จสิ้น
117 7/2561 2561 ตรัง ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
118 61-L1507-01-06 2561 ตรัง วัยรุ่นวัยใสร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
119 3/2561 2561 ตรัง ส่งเสริมเชิงรุกเพื่อเด็กไทยพัฒนาการสมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
120 61-L1505-2-02 2561 ตรัง หนูน้อยสุขภาพดีบ้านทุ่งค่าย ปี 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
121 61-L1507-01-07 2561 ตรัง อบรมงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
122 003 2561 นครสวรรค์ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
123 L2371-001 2561 นครสวรรค์ โครงการนักเรียนวัดมงคลสถิตย์ สุขภาพแข็งแรง สมวัย ไร้โรค ไร้พุง ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
124 L2371-004 2561 นครสวรรค์ โครงการบางตาหงายใส่ใจต้านพิษภัยจากบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
125 2561 นครสวรรค์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด (Camp TO BE NUMBER ONE ตำบลอ่างทอง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
126 2561 นครสวรรค์ โครงการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ดำเนินการเสร็จสิ้น
127 L2371-005 2561 นครสวรรค์ โครงการโภชนาการสมวัย กับอาหารปลอดภัยปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
128 61-L2407-01-001 2561 นครสวรรค์ โครงการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกายและพัฒนาการตามวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
129 2561 นครสวรรค์ โครงการสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ (โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์) ดำเนินการเสร็จสิ้น
130 004 2561 นครสวรรค์ โครงการสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ (โรงเรียนวัดอ่างทอง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
131 2561 นครสวรรค์ โครงการสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ(โรงเรียนวัดบ้านคลอง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
132 002 2561 นครสวรรค์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กำลังดำเนินโครงการ
133 7 2561 นครสวรรค์ โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
134 2561 นครสวรรค์ โครงการอย.น้อย รักษ์สุขภาพ ต.บางเคียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
135 7 2561 นครสวรรค์ โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (โรงเรียนวัดบ้านคลอง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
136 2561 นครสวรรค์ โครงการออกกำลังเพื่อผ่อนคลายและสร้งสุขภาพด้วยโยคะตำบลหูกวาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
137 001 2561 นครสวรรค์ ชาวคลองวิไลและเกาะแก้วพร้อมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยแนวคิดสุขภาพดี วิถีไทย ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
138 2561 นครสวรรค์ ถนนน่าเดินเพลิดเพลินตามวิถีประชาชนตำบลหูกวางปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
139 2561 นครสวรรค์ รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
140 L2371-003 2561 นครสวรรค์ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยบางตาหงาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
141 61-L2524-006 2561 นราธิวาส การทำลูกประคบและการนวดประคบกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านประชานิมิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
142 L2496-61-2-3 2561 นราธิวาส โครงการ Health for fun ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
143 61-L2503-1-03 2561 นราธิวาส โครงการ ผู้สูงวัย สุขภาพดี ห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
144 61-L2503-1-09 2561 นราธิวาส โครงการ"เกษตรกรปลอดภัย" ดำเนินการเสร็จสิ้น
145 61-L2503-1-12 2561 นราธิวาส โครงการ"อย.น้อยสุขภาพดี" ดำเนินการเสร็จสิ้น
146 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๔ – ๑ 2561 นราธิวาส โครงการการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเสร็จสิ้น
147 61 – L8368 – 2 – 2 2561 นราธิวาส โครงการการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ดำเนินการเสร็จสิ้น
148 61 – L8368 – 2 – 5 2561 นราธิวาส โครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มวัยทำงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
149 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๒ – ๑ 2561 นราธิวาส โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
150 61-L2524-005 2561 นราธิวาส โครงการแกนนำสุขภาพดี ชีวิมีสุข ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
151 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๒ – ๔ 2561 นราธิวาส โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
152 61-L2477-2-01 2561 นราธิวาส โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
153 61-L2489-03 2561 นราธิวาส โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
154 61-L2501-02-5 2561 นราธิวาส โครงการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
155 61-L2524-1-003 2561 นราธิวาส โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในตำบลกาหลง ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
156 61-L2496-2-1 2561 นราธิวาส โครงการค่ายอบรมเยาวชน ต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
157 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๔ – ๒ 2561 นราธิวาส โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในการบริหารงานกองทุนฯ ดำเนินการเสร็จสิ้น
158 61-2503-1-13 2561 นราธิวาส โครงการเด็กปลอดโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
159 61-L2477-2-05 2561 นราธิวาส โครงการทันตสุขภาพในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
160 61-L2524-011 2561 นราธิวาส โครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
161 2561-L8280-04-01 2561 นราธิวาส โครงการบริหารจัดการกองทุน ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
162 61-L8302-4-01 2561 นราธิวาส โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะรือโบตก ดำเนินการเสร็จสิ้น
163 61-L2503-1-07 2561 นราธิวาส โครงการบูรณาการดูแล ส่งเสริมต้านโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามวิถีเฉลิม ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
164 61 – L8368 – 2 – 6 2561 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน ดำเนินการเสร็จสิ้น
165 L2496-61-1-3 2561 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีความเสี่ยงและรณรงค์ตรวจหาภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า และ หัวใจในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
166 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๑ – ๓ 2561 นราธิวาส โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มเสี่ยง และ กลุ่มโรค ความดันโลหิตสูง และ โรคเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
167 61-L2503-1-10 2561 นราธิวาส โครงการป้องกันภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
168 L2496-61-1-5 2561 นราธิวาส โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน แก่เด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
169 61-L2503-1-08 2561 นราธิวาส โครงการผู้พิการสุขภาพจิตและกายดี ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
170 61-L2496-1-1 2561 นราธิวาส โครงการฝึกอบรมและขลิบหนังอวัยวะเพศชายเพื่อสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
171 61-L2477-1-08 2561 นราธิวาส โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 2 ปี ตำบลผดุงมาตร ดำเนินการเสร็จสิ้น
172 61-L2503-1-06 2561 นราธิวาส โครงการพัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน มีฟันครบถ้วนตามวัย ส่งเสริมสุขภาพเด็กดี ตำบลเฉลิม ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
173 L2496-61-1-6 2561 นราธิวาส โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลจอเบาะ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
174 61-L2489-4-01 2561 นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
175 L2496-61-1-7 2561 นราธิวาส โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ดำเนินการเสร็จสิ้น
176 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๑ – ๒ 2561 นราธิวาส โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ปกครองส่งเสริมมารับวัคซีนเด็ก 0-5 ปีตามเกณฑ์อายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
177 61-L2477-3-01 2561 นราธิวาส โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
178 61-L2503-1-05 2561 นราธิวาส โครงการมหกรรมรณรงค์วัคซีนตำบลเฉลิม ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
179 61-L8302-2-13 2561 นราธิวาส โครงการรณรงค์ชุมชนกูแบบาเดาะลดปริมาณขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
180 L2496-61-1-4 2561 นราธิวาส โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ดำเนินการเสร็จสิ้น
181 L2496-61-2-7 2561 นราธิวาส โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาตในประชาชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
182 61-L8302-2-15 2561 นราธิวาส โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิล ดำเนินการเสร็จสิ้น
183 61-L2524-004 2561 นราธิวาส โครงการลดโรค ลดป่วย หลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยด้วยโรคความดับโลหิตสูงและเบาหวาน ตำบลกาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
184 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๑ – ๕ 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
185 61-L2477-3-04 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
186 L2496-61-2-6 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
187 61-50115-2-03 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนบ้านสายะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
188 61-L2476-2-08 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ/ทุพพลภาพ ในตำบลดุซงญอ ดำเนินการเสร็จสิ้น
189 61-L2479-1-04 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ดำเนินการเสร็จสิ้น
190 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านตะโละบูเก๊ะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
191 61-l2541-3-11 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านบาลูกา ดำเนินการเสร็จสิ้น
192 ๖๑ - L๘๓๖๘ – ๑ – ๑ 2561 นราธิวาส โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ดำเนินการเสร็จสิ้น
193 ๖๑ – L๘๓๖๘ – ๒ – ๓ 2561 นราธิวาส โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการเสร็จสิ้น
194 L2496-61-2-4 2561 นราธิวาส โครงการสุขภาพดีห่างไกลโรค ด้วยแอโรบิค ดำเนินการเสร็จสิ้น
195 61-L2543-1-9 2561 นราธิวาส โครงการเสริมพลังปรับเปลี่ยนป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ปี61 ดำเนินการเสร็จสิ้น
196 61-L2539-02-17 2561 นราธิวาส โครงการหนูน้อยยิ้มสดใส ฟันแข็งแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
197 61-L2503-1-11 2561 นราธิวาส โครงการหมู่บ้านห่างไกล จากภัยไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
198 61-L2501-02-6 2561 นราธิวาส โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
199 61-L2503-02-04 2561 นราธิวาส โครงการอบรมการดูแลสุขภาพเด็กกำพร้า ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการเสร็จสิ้น
200 L2496-61-1-2 2561 นราธิวาส โครงการอบรมเครือข่ายตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
201 61-L2524-008 2561 นราธิวาส โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี" ดำเนินการเสร็จสิ้น
202 L2496-61-2-5 2561 นราธิวาส โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวา ดำเนินการเสร็จสิ้น
203 61-L2524-010 2561 นราธิวาส โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
204 61-L2524-007 2561 นราธิวาส โครงการอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุบ้านสันคีรี ดำเนินการเสร็จสิ้น
205 61-L2524-009 2561 นราธิวาส โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพบ้านสายบน ดำเนินการเสร็จสิ้น
206 2561 นราธิวาส เดินเพื่อสุขภาพ พิชิตโรค กำลังดำเนินโครงการ
207 61-L2496-4-1 2561 นราธิวาส บริการจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
208 61-L3069-1-9 2561 ปัตตานี โครงการ Smart mom ๔.๐ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย รพ.สต.ปุโละปุโย ดำเนินการเสร็จสิ้น
209 L30226113 2561 ปัตตานี โครงการ คุณแม่สมาร์ทมัม นำพาเด็กป่าไหม้ดอนทราย ก้าวสู่สมาร์ทคิดส์ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
210 61 - PKL - 02 - 07 2561 ปัตตานี โครงการ อสม.ปากล่อร่วมใจค้นหาหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ดำเนินการเสร็จสิ้น
211 61-L3009-03-8 2561 ปัตตานี โครงการการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการก้าวสู่ผู้สูงอายุคุณภาพ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
212 61-L3009-01-2 2561 ปัตตานี โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
213 61-L3009-02-6 2561 ปัตตานี โครงการการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
214 2561 ปัตตานี โครงการการอบรมให้ความรู้ และการส่งเสริมความฉลาด ทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย ทางกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ กำลังดำเนินโครงการ
215 61-L3048-1-03 2561 ปัตตานี โครงการกิจกรรมกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
216 61-L3038-5-01 2561 ปัตตานี โครงการแก้ปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลตำบลตอหลัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
217 61-L3066-01-08 2561 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ดำเนินการเสร็จสิ้น
218 61L801524 2561 ปัตตานี โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม กำลังดำเนินโครงการ
219 61-L3045-2-04 2561 ปัตตานี โครงการคนตำบลปิยามุมังเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมสุขภาพบรรเทาโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
220 61-L3045-2-05 2561 ปัตตานี โครงการคนปิยาปลอดภัยจากการใช้ยาและอาหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
221 61-L3039-01 2561 ปัตตานี โครงการค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ตะโละ ดำเนินการเสร็จสิ้น
222 61-L3009-02-11 2561 ปัตตานี โครงการค่ายพลังเยาวชน จัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
223 61-L3009-02-17 2561 ปัตตานี โครงการค่ายเยาวชนอาสาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
224 61-L3069-1-1 2561 ปัตตานี โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ดำเนินการเสร็จสิ้น
225 61-L3048-1-01 2561 ปัตตานี โครงการใช้ยาสมเหตุสมผล คนราตาปันยังปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
226 61-L3009-01-12 2561 ปัตตานี โครงการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อ “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย” ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
227 61-L3069-2-2 2561 ปัตตานี โครงการตำบลปุโละปุโยปลอดโฟม ดำเนินการเสร็จสิ้น
228 61-L3048-04-01 2561 ปัตตานี โครงการบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพ และการพัฒนาระบบบริการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
229 61-L3009-04-1 2561 ปัตตานี โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กะมิยอ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
230 61-L3069-1-8 2561 ปัตตานี โครงการประชาชนใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
231 61-L3009-01-4 2561 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
232 L3022611 2561 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รพ.สต.บ้านป่าไหม้ ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
233 61-L3048-1-04 2561 ปัตตานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงในโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
234 61 - PKL -02 -05 2561 ปัตตานี โครงการปั่นสร้างสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
235 61-L3009-01-5 2561 ปัตตานี โครงการผมสวยไร้เหาในเด็กนักเรียน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
236 61-L3009-03-19 2561 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็ก ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
237 61-L3009-03-20 2561 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
238 61-L3009-01-14 2561 ปัตตานี โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ “แม่รักษ์ฟันดี เพื่อลูกฟันสวย” ดำเนินการเสร็จสิ้น
239 61-L3009-02-9 2561 ปัตตานี โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
240 61-L3009-02-15 2561 ปัตตานี โครงการเพิ่มทักษะกีฬาเซปักตะกร้อให้กับเยาวชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
241 61-L3069-1-6 2561 ปัตตานี โครงการฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ และผู้สูงอายุ รพ.สต.ปุโละปุโย ดำเนินการเสร็จสิ้น
242 61-L3009-02-7 2561 ปัตตานี โครงการมุสลีมะฮ์กับการพัฒนาวิถีสุขภาพแห่งอิสลาม ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
243 61-L3009-02-16 2561 ปัตตานี โครงการยุวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
244 61-L3042-02-04 2561 ปัตตานี โครงการเยาวชนคนตาแกะยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
245 61-L3048-1-02 2561 ปัตตานี โครงการเยี่ยม (ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
246 61-L3045-2-04 2561 ปัตตานี โครงการรู้ทัน ป้องภัย ลดโรคไข้เลือดออก ตำบลปิยามุมัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
247 61-L3009-01-13 2561 ปัตตานี โครงการรู้เท่าทันมะเร็ง ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
248 61-L2999-02-06 2561 ปัตตานี โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(โรงเรียนบ้านลางสาด) ดำเนินการเสร็จสิ้น
249 L30226112 2561 ปัตตานี โครงการลดละเลิกภาชนะโฟม(์No fome) ดำเนินการเสร็จสิ้น
250 61-L3069-1-2 2561 ปัตตานี โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
251 61-L3069-1-3 2561 ปัตตานี โครงการลูกรักปลอดภัยห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
252 61-L3066-02-04 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตซอลเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
253 61-l8284-2-04 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนหน้าวัง กำลังดำเนินโครงการ
254 61-L3051-02-05 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตำบลแหลมโพธิ์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
255 61-L3009-03-18 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการจัดกีฬา ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
256 61-L3048-1-06 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดีตำบลราตาปันยัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
257 61-L2978-02-05 2561 ปัตตานี โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันของเด็กนักเรียนในโรงเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
258 61-L3069-3-1 2561 ปัตตานี โครงการสร้างเด็กดี มีความสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
259 61-PKL-02-10 2561 ปัตตานี โครงการสร้างนวัตกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
260 61-l8284-02-05 2561 ปัตตานี โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารในวัยเด็ก กำลังดำเนินโครงการ
261 61-L3045-1-02 2561 ปัตตานี โครงการสูงดี สมส่วน พัฒนาการดี วัคซีนครบ ฟันไม่ผุ(สมาร์ทคิดส์)ใช่เลยเด็กปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
262 61-L3009-02-10 2561 ปัตตานี โครงการเสริมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
263 61-L3069-2-1 2561 ปัตตานี โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายใจ เยาวชนตำบลปุโละปุโย ดำเนินการเสร็จสิ้น
264 61-L3069-1-7 2561 ปัตตานี โครงการหนูน้อย SMART KIDS ดำเนินการเสร็จสิ้น
265 61-L2971-2-07 2561 ปัตตานี โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพบ้านบาลูกา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
266 61-L2978-02-03 2561 ปัตตานี โครงการอบรม บุหรี่ พิษร้ายใกล้ตัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
267 61-L3009-01-3 2561 ปัตตานี โครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนตำบลกะมิยอ ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
268 61-L2982-2-6 2561 ปัตตานี โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและคัดแยกขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
269 61-L3045-2-09 2561 ปัตตานี โครงการอากาศดี สุขภาพดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
270 ุ61-L3068-2-13 2561 ปัตตานี แอโรบิคพิชิตโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
271 61 – L3331 – 2 – 03 2561 พัทลุง ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
272 2561-L3310-1-04 2561 พัทลุง โครงการครัวเรือนปลอดยุงลาย ไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
273 2561-L3351-01-05 2561 พัทลุง โครงการคลินิกไร้พุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
274 61-L3331-1-03 2561 พัทลุง โครงการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานปี 2561เขตเทศบาล ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
275 61-L3341-1-07 2561 พัทลุง โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
276 61-L3331-2-04 2561 พัทลุง โครงการจัดซื้อเครื่องคัดกรองความดันโลหิตสูงชุมชนตลาดบางแก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น
277 2561-L3351-01-03 2561 พัทลุง โครงการจัดบริการคลินิกเติมยาใกล้บ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
278 2561 พัทลุง โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รพ.สต.ลำปำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
279 61-L3341-1-10 2561 พัทลุง โครงการแช่เท้าสมุนไพรผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
280 61-L3341-1-08 2561 พัทลุง โครงการดำเนินงานชมรมบาสะโลป รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
281 2561-L3309-2-2 2561 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วนลงพุง หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ กำลังดำเนินโครงการ
282 2561-L3351-02-12 2561 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
283 2561-L3351-01-07 2561 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสตรีกลุ่มอายุ 30 - 60 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
284 2561-L3309-1-13 2561 พัทลุง โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดเกษตรกร ดำเนินการเสร็จสิ้น
285 61-L3341-1-09 2561 พัทลุง โครงการบริการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและดูแลสุขภาพ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
286 2561-L3351-04-01 2561 พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกชะงายประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
287 2561 พัทลุง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโหนด ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
288 2561-L3310-2-06 2561 พัทลุง โครงการบ้านน่าอยู่ถนนสะอาด ชุมชนปลอดโรค(เฟส1)บ้านปากทางเกาะทองสม The city managed a good clean house) ดำเนินการเสร็จสิ้น
289 2561-L3310-2-07 2561 พัทลุง โครงการบ้านน่าอยู่ถนนสะอาด ชุมชนปลอดโรค(เฟส1)บ้านลานช้างThe city managed a good clean house) ดำเนินการเสร็จสิ้น
290 2561-L3310-02-05 2561 พัทลุง โครงการบ้านนี้ปลอดลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 8 ดำเนินการเสร็จสิ้น
291 61-L3346-02-04 2561 พัทลุง โครงการบ้านบ่อทรายในใส่ใจสุขภาพ หมู่ที่ 10 ดำเนินการเสร็จสิ้น
292 2561-L3310-2-09 2561 พัทลุง โครงการบ้านสะอาดและปลอดลูกน้ำยุงลาย ดำเนินการเสร็จสิ้น
293 61-L7573-04 2561 พัทลุง โครงการประชารัฐควนขนุนร่วมใจ ปลอดภัยอุบัติเหตุทางถนน ดำเนินการเสร็จสิ้น
294 2561-L3351-01-08 2561 พัทลุง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงปี(รพ.สต.บ้านทุ่งยาว) ดำเนินการเสร็จสิ้น
295 2561-L3310-1-06 2561 พัทลุง โครงการป้องกันก่อนสาย สตรีไทยห่างไกลมะเร็ง(เต้านมและปากมดลูก) ดำเนินการเสร็จสิ้น
296 61-L3341-1-06 2561 พัทลุง โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
297 2561 พัทลุง โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านปากประ ดำเนินการเสร็จสิ้น
298 2561 พัทลุง โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
299 2561-L3351-02-19 2561 พัทลุง โครงการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านโคกชะงาย) ดำเนินการเสร็จสิ้น
300 2561-L3351-02-16 2561 พัทลุง โครงการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านทุ่งยาว) ดำเนินการเสร็จสิ้น
301 2561 พัทลุง โครงการป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
302 2561-L3351-02-17 2561 พัทลุง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรควัณโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
303 2561-L3351-02-20 2561 พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ชมรม อสม.รพ.สต.โคกชะงาย) ดำเนินการเสร็จสิ้น
304 2561-L3351-02-15 2561 พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านทุ่งยาว) ดำเนินการเสร็จสิ้น
305 2561-L3351-02-18 2561 พัทลุง โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ดำเนินการเสร็จสิ้น
306 2561 พัทลุง โครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รพ.สต.บ้านปากประ ดำเนินการเสร็จสิ้น
307 2561 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต. ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
308 2561 พัทลุง โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านปากประ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
309 2561-L3310-1-09 2561 พัทลุง โครงการเพื่อนกันให้ฉันดูแลเธอ ลดเสี่ยงป้องกันภาวะไตเสื่อม หัวใจและหลอดเลือดสมอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
310 2561 พัทลุง โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด รพ.สต.บ้านปากประ ดำเนินการเสร็จสิ้น
311 2561 พัทลุง โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด รพ.สต.ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
312 61-L7573-1-02 2561 พัทลุง โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
313 2561 พัทลุง โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
314 2561-L3351-01-04 2561 พัทลุง โครงการลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
315 2561-L3310-1-11 2561 พัทลุง โครงการลดเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
316 2561-L3310-1-15 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมการเข้าถึงการรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
317 61L 7573-08 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยดนตรีและกีฬาลีลาศ ดำเนินการเสร็จสิ้น
318 2561-L3317-2-07 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี หมู่ที่ 1 บ้านเขากอย ดำเนินการเสร็จสิ้น
319 61-L7573-09 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสขุภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
320 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในแกนนำครอบครัว รพ.สต.ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
321 2561-L-3310-2 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้น
322 2561-L3310-1-07 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังด้วยสมุดคู่กาย มิตรแท้ผู้ป่วยเรื้อรัง(personal bookkeeping) ดำเนินการเสร็จสิ้น
323 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
324 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านปากประ ดำเนินการเสร็จสิ้น
325 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.สต.ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
326 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน รพ.สต.บ้านปากประ ดำเนินการเสร็จสิ้น
327 2561 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียน รพ.สต.ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
328 L3346-02-02 2561 พัทลุง โครงการสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านเพื่อผู้สูงวัยตำบลบ้านพร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
329 2561-L3351-02-14 2561 พัทลุง โครงการสร้างครอบครัวอบอุ่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
330 61-L3351-03-22 2561 พัทลุง โครงการสร้างเสริมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
331 61-L3351-03-21 2561 พัทลุง โครงการสร้างเสริมสุขภาพในเด็ก ศพด. ดำเนินการเสร็จสิ้น
332 2561-L3351-01-09 2561 พัทลุง โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
333 2560-L3310-1-02 2561 พัทลุง โครงการสูงวัยแจ่มใส ดูแลอนามัยผู้พิการ บริหารสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
334 2561 พัทลุง โครงการหนูน้อยฟันสวย รพ.สต.ลำปำ ดำเนินการเสร็จสิ้น
335 2561 พัทลุง โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดี รพ.สต.ปากประ ดำเนินการเสร็จสิ้น
336 2561-L3351-02-13 2561 พัทลุง โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคความดันโลหิตสูง มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ดำเนินการเสร็จสิ้น
337 2561-L3310-1-10 2561 พัทลุง โครงการหยุด ๒ มะเร็งร้าย ภัยใกล้ตัวผู้หญิง เฝ้าระวังมะเร็งปากมดลุกและมะเร็งเต้านม(cancer warning) ดำเนินการเสร็จสิ้น
338 61-L7573-10 2561 พัทลุง โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบที่ีเกิดจากสารเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
339 61-L3341-2-11 2561 พัทลุง โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
340 61-L7573-03 2561 พัทลุง โครงการออกกำลังกายแบบโยคะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
341 2561-L3351-01-06 2561 พัทลุง โครงการอาสาสมัครสายใยรักแห่งครอบครัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
342 2561-L3351-01-10 2561 พัทลุง โครงเฝ้าระวังเพื่่อการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่โดยพลังชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
343 2561-L3310-2-08 2561 พัทลุง จัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะและทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการเสร็จสิ้น
344 61-L3331-4-01 2561 พัทลุง บริหารจัดการกองทุน ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
345 2561-L3310-4-01 2561 พัทลุง บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาชัยสน ปี ๒๕๖๑ ดำเนินการเสร็จสิ้น
346 2561-L3310-2-04 2561 พัทลุง บ้านท่ากุลสร้างสรรค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
347 2561-L3310-2-03 2561 พัทลุง บ้านป่ายูงปลอดขยะ ดำเนินการเสร็จสิ้น
348 61 – L3331 – 2 – 01 2561 พัทลุง ปั่นจักรยานจิตอาสาพัฒนาวันอาทิตย์ ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
349 2561-L3310-1-12 2561 พัทลุง ฟื้นฟูสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต ๒ ดำเนินการเสร็จสิ้น
350 2561-L3310-1-01 2561 พัทลุง ฟื้นฟูสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต ดำเนินการเสร็จสิ้น
351 2560-L3310-2-01 2561 พัทลุง วัยรุ่น วัยใส อนามัยเจริญพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
352 2561-L3310-3-01 2561 พัทลุง วารีบำบัด ดำเนินการเสร็จสิ้น
353 2561-L3310-3-02 2561 พัทลุง วารีบำบัด2/61 ดำเนินการเสร็จสิ้น
354 61-L3331-3-01 2561 พัทลุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
355 61-L3331-1-02 2561 พัทลุง ส่งเสริมการออกกำลังกาย ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
356 61 – L3331 – 2 - 02 2561 พัทลุง ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยไม้พลอง ปี2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
357 2561-L3310-1-13 2561 พัทลุง ส่งเสริมและพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
358 2561-L3310-3-05 2561 พัทลุง ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนา EQ,IQ เด็ก ๐ - ๕ ปี (ศพด.บ้านลานช้าง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
359 2561-L3310 -3–07 2561 พัทลุง ส่งเสริมสุขภาพพัฒนา EQ IQ เด็ก 0-5 ปี (ศพด.บ้านเทพราช) ดำเนินการเสร็จสิ้น
360 61 – L3331 – 2 - 02 2561 พัทลุง สร้างเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิคปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
361 2561-L3310-3-06 2561 พัทลุง หนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ศพด.บ้านโคกยา ดำเนินการเสร็จสิ้น
362 2561-L3310-3-04 2561 พัทลุง หนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ดำเนินการเสร็จสิ้น
363 L34031805007 2561 พิจิตร โครงการนักเรียนบึงทับจั่นร่วมใจ ขยับกาย ด้วยแอโรบิคพิชิตโรคอ้วนเตี้ย ดำเนินการเสร็จสิ้น
364 2561 พิจิตร โครงการบางลายปลอดภัยสุขภาพดีมีความสุขใส่ใจสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินโครงการ
365 2561 พิจิตร โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายใน หมู่ 6 บ้านประดาทอง ตำบลบางลาย กำลังดำเนินโครงการ
366 2561 พิจิตร โครงการอาสาสมัครใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
367 2561 พิจิตร ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
368 2561 เพชรบุรี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินดีกายขยับลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง(อบต.หนองจอก) กำลังดำเนินโครงการ
369 2561 เพชรบุรี โครงการชุมชน ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
370 2561 เพชรบุรี โครงการซุปเปอร์เด็กตำบลมาบปลาเค้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
371 2561 เพชรบุรี โครงการเด็กปลอดสารฯ กำลังดำเนินโครงการ
372 2561 เพชรบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
373 2561 เพชรบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค กำลังดำเนินโครงการ
374 2561 เพชรบุรี โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหุบเฉลา ประจำปี ๒๕๖๑ กำลังดำเนินโครงการ
375 2561 เพชรบุรี โครงการมาบปลาเค้าแจ่มใสพร้อมใจปั่นเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
376 2561 เพชรบุรี โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำลังดำเนินโครงการ
377 2561 เพชรบุรี โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีโภชนาการและพัฒนาการสมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
378 2561 เพชรบุรี มาเลิกกันเถอะ"บุหรี่"อบต.หนองจอก กำลังดำเนินโครงการ
379 2561 เพชรบุรี สายใยครอบครัวเป็นรั้วต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
380 2561 แพร่ ส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อในตำบลนำ้ชำปี2561 กำลังดำเนินโครงการ
381 61-L4129-2-01 2561 ยะลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
382 61-L412-02-02 2561 ยะลา โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก/ไข้มาลาเรีย ดำเนินการเสร็จสิ้น
383 61-L4166-2-2 2561 ยะลา โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
384 61-L4150-3-28 2561 ยะลา โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
385 61-L8411-3-10 2561 ยะลา โครงการปฐมวัยปลอดภัยสุขภาพสดใส ดำเนินการเสร็จสิ้น
386 61-L4120-01-01 2561 ยะลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
387 61-L4153-1-08 2561 ยะลา โครงการเฝ้าระวังพัฒนาการและโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี ดำเนินการเสร็จสิ้น
388 2561/L7161/2 2561 ยะลา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
389 2561/L7161/2 2561 ยะลา โครงการพัฒนาทักษะนำรำไทเก๊กเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
390 61-L4120-04-22 2561 ยะลา โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ดำเนินการเสร็จสิ้น
391 61-L4143-1-07 2561 ยะลา โครงการมหกรรมสุขภาพชุมชนตำบลสะเตงนอก ดำเนินการเสร็จสิ้น
392 61-L4143-01-34 2561 ยะลา โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
393 61-L4120-01-08 2561 ยะลา โครงการลูกรักฟันสวย เริ่มด้วยที่ซี่แรก ดำเนินการเสร็จสิ้น
394 2561/L7161/1 2561 ยะลา โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันการจมน้ำ "เบตงก่อการดี สร้างความปลอดภัยทางน้ำ" ดำเนินการเสร็จสิ้น
395 2561/L7161/1 2561 ยะลา โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ "วัยใส ใส่ใจสุขภาพทางเพศ" ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
396 2561/L7161/2 2561 ยะลา โครงการสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
397 61-L4129-02-04 2561 ยะลา โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้สูงอายุ ดำเนินการเสร็จสิ้น
398 2561/L7161/2 2561 ยะลา โครงการอออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส (แอโรบิคเพื่อสุขภาพ) ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
399 61-L4152-2-03 2561 ยะลา ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
400 61-L4152-3-14 2561 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
401 2561 ลพบุรี โครงการการออกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดถนนแค กำลังดำเนินโครงการ
402 2561 ลพบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค อสม.ตำบลชอนสารเดช กำลังดำเนินโครงการ
403 2561 ลพบุรี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
404 2561 ลพบุรี โครงการเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในตำบลถนนใหญ่ หมู่1-หมู่6 ดำเนินการเสร็จสิ้น
405 2561 ลพบุรี โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ในเด็กแรกเกิดเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
406 2561 ลพบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายบาสโลบ ดำเนินการเสร็จสิ้น
407 2561 ลพบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายแอโรบิค ต.ถนนใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
408 2561 ลพบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรมและการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและปลอดภัยของประชาชน กำลังดำเนินโครงการ
409 L46181710001 2561 ลพบุรี โครงการอบรมฟื้นฟู เสริมความรู้ และฝึกทักษะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กำลังดำเนินโครงการ
410 2561 ลพบุรี โครงการออกกำกลังกายกลางแจ้งด้วยการเต้นแอโรบิคชุมชนธาราทิพย์ กำลังดำเนินโครงการ
411 2561 ลพบุรี โครงการแอโรบิกสิรัญญา ดำเนินการเสร็จสิ้น
412 2561 ลพบุรี โครางการ อย.น้อยถนนใหญ่ใส่ใจผู้บริโภค ดำเนินการเสร็จสิ้น
413 ุ61-534775-2-01 2561 ลำพูน โครงการ Food @ Fit for heaith ดำเนินการเสร็จสิ้น
414 61-L7236-1-03 2561 ลำพูน โครงการตรวจเยี่ยมร้านชำเเละอบรมผู้ประกอบการร้านชำในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการเสร็จสิ้น
415 61-L7236-2-01 2561 ลำพูน โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
416 61-L7236-1-02 2561 ลำพูน โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
417 2561 ศรีสะเกษ 1.อบรมให้ความรู้ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา กำลังดำเนินโครงการ
418 61-L0000-2-03 2561 ศรีสะเกษ โครงการกำจัดเหาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้น
419 L76621804018 2561 ศรีสะเกษ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชากรกลุ่มเสี่ยงบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
420 2561 ศรีสะเกษ โครงการปั่นปันรัก เยี่ยมบ้านผู้ป่วยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
421 2561 ศรีสะเกษ โครงการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
422 2561 ศรีสะเกษ โครงการแอโรบิกพลิกสุขภาพแม่บ้าน ดำเนินการเสร็จสิ้น
423 61-L5181-02-008 2561 สงขลา โครงการ ฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่น เยาวชนและประชาชนทั่วไป(อบรมว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด) กำลังดำเนินโครงการ
424 61-L5187-02-01 2561 สงขลา โครงการขลิบหนังปลายหุ้มอวัยวะเพศชาย (สุนัต) ในเยาวชนมุสลิมตำบลสะพานไม้แก่น ดำเนินการเสร็จสิ้น
425 61-l7256-01-07 2561 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
426 618287-1-1 2561 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ตำบลเทพา อำเภอเทพา ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
427 61-L5249 2561 สงขลา โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมและการให้ความรู้เรื่องโรคทางเพศสัมพันธ์และการดูแลรักษาหลังทำหัตการ ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
428 L61-L5254-2 2561 สงขลา โครงการเข้าสุนัตหมู่ (การขลิบหนังหุ้ม - ปลายอวัยวะเพศชาย ในเยาวชนมุสลิม) ดำเนินการเสร็จสิ้น
429 61-L5195-2-02 2561 สงขลา โครงการคนสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุนาปรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
430 61-L5195-2-09 2561 สงขลา โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
431 2561 สงขลา โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกรณีระบาดปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
432 61-L5195-2-05 2561 สงขลา โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจเต้านมด้วยตนเอง ดำเนินการเสร็จสิ้น
433 61-L5198-2-10 2561 สงขลา โครงการเค็มน้อยหวานน้อยอร่อยนาน กำลังดำเนินโครงการ
434 61-L5185-2-01 2561 สงขลา โครงการจัดการขยะอินทรีย์เพื่อสุขภาพดีในชุมชน หมู่ 2 บ้านทุ่งพระ ดำเนินการเสร็จสิ้น
435 61-L5221-2-01 2561 สงขลา โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง มุ่งป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าบอนอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
436 61-8287-1-5 2561 สงขลา โครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเชิงรุก กำลังดำเนินโครงการ
437 61-L5195-2-08 2561 สงขลา โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ดำเนินการเสร็จสิ้น
438 61-8287-2-2 2561 สงขลา โครงการตลาดนัดสี่แยกพระพุทธน่าซื้อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
439 61-L5187-02-05 2561 สงขลา โครงการนวดกดจุดเท้าและการแพทย์ทางเลือก เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
440 61-L5187-02-06 2561 สงขลา โครงการนวดกดจุดเท้าและการแพทย์ทางเลือกเพื่อลดความอยากบุหรี่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
441 61-L7258-1-02 2561 สงขลา โครงการบริการสุขภาพชาวหาดใหญ่ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดำเนินการเสร็จสิ้น
442 61-L8402-4-01 2561 สงขลา โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคูหาใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
443 61-L5198-1-1 2561 สงขลา โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานและดูแลผู้ป่วยให้ห่างไกลภาวะแทรกซ้อน ดำเนินการเสร็จสิ้น
444 61-L5187-02-03 2561 สงขลา โครงการปลูกผักข้างบ้าน ปลอดสารเคมี สุขภาพดีลดโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
445 61-8282-2-9 2561 สงขลา โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน เพื่อหมู่บ้านสะอาด สร้างรอยยิ้มให้คนป่าโอน ดำเนินการเสร็จสิ้น
446 61-L5198-2-09 2561 สงขลา โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส่ ร่างกายแข็งแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
447 61-L8020-4-01 2561 สงขลา โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ดำเนินการเสร็จสิ้น
448 61-L5179-4-01 2561 สงขลา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
449 61-L5198-3-2 2561 สงขลา โครงการฟันสวยด้วยมือเรา ดำเนินการเสร็จสิ้น
450 61-L-5198-3-1 2561 สงขลา โครงการโภชนาการสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการเสร็จสิ้น
451 61-L5198-2-3 2561 สงขลา โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
452 61-L8402-3-12 2561 สงขลา โครงการยิ้มสดใสเด็กเล็กฟันแข็งแรง ดำเนินการเสร็จสิ้น
453 61-L5221-2-010 2561 สงขลา โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
454 61-L5187-02-04 2561 สงขลา โครงการเยี่ยมบ้านเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น
455 61-L5198-2-1 2561 สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
456 61-8287-1-4 2561 สงขลา โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
457 61-L5195-2-17 2561 สงขลา โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ดำเนินการเสร็จสิ้น
458 61-L5187-02-09 2561 สงขลา โครงการรวมพลังชุมชน ร่วมลดขยะมูลฝอย ดำเนินการเสร็จสิ้น
459 61-L5187-02-07 2561 สงขลา โครงการรู้เท่าทัน ป้องกันยาเสพติด ดำเนินการเสร็จสิ้น
460 61-L5195-2-04 2561 สงขลา โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อชีวีที่ยืนยาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
461 61-L5221-2-02 2561 สงขลา โครงการลดโฟม ลดป่วย ลดโลกร้อน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ดำเนินการเสร็จสิ้น
462 61-L5195-2-07 2561 สงขลา โครงการวัยเรียน วัยใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น
463 61-L5268-2-9 2561 สงขลา โครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
464 61-L5198-2-8 2561 สงขลา โครงการวัยใสใส่ใจการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกและเต้านม ดำเนินการเสร็จสิ้น
465 61-L5195-2-06 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ดำเนินการเสร็จสิ้น
466 61-L7250-1-01 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2561 กำลังดำเนินโครงการ
467 61-L5182-02-08 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิค กำลังดำเนินโครงการ
468 61-8287-2-1 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้บ่าน ประจำปี 2561 กำลังดำเนินโครงการ
469 61-L5198-3-3 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมสุขลักษณะสำหรับเด็กปฐมวัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
470 61-L5173-3-01 2561 สงขลา โครงการส่งเสริมอนามัยเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ดำเนินการเสร็จสิ้น
471 61-L5198-1-3 2561 สงขลา โครงการสตรีใส่ใจป้องกันภัย มะเร็งปากมดลูกและเต้านมด้วยตนเอง กำลังดำเนินโครงการ
472 61-L5187-03-01 2561 สงขลา โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้สูงอายุ บ้านทุ่งเอาะ หมู่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้น
473 61-L5198-2-2 2561 สงขลา โครงการสวนพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
474 61-L5268-1-0 2561 สงขลา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เยาวชนม่วงงามปลอดภัย รู้จักใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์ก กำลังดำเนินโครงการ
475 61-L5198-2-4 2561 สงขลา โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยสุขบัญญัติ 10 ประการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
476 61-L5185-2-09 2561 สงขลา โครงการหมู่บ้านสะอาด ลดโรคระบาดในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
477 61-L5198-2-5 2561 สงขลา โครงการอบรม อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
478 61-L5221-2-05 2561 สงขลา โครงการอบรม อสค. นักจัดการสุขภาพประจำครอบครัว ดำเนินการเสร็จสิ้น
479 2561 สงขลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย/คนพิการในชุมชนแก่ญาติหรือผู้ดูแลคนพิการจิตอาสาและอาสาสมัครประจำหมู่บ้านตำบลนาหมอศรี กำลังดำเนินโครงการ
480 61-L5187-01-04 2561 สงขลา โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
481 61-l5190-02-01 2561 สงขลา โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิกประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
482 61-8287-1-3 2561 สงขลา โครงการอาหารปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
483 61-lxxxx-1-11 2561 สงขลา ตัวอย่าง-โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุกโดยชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
484 61-L7258-3-01 2561 สงขลา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการเสร็จสิ้น
485 2561 สงขลา วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรให้ปลอดภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น
486 61-L5195-2-03 2561 สงขลา อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล ผู้พิการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
487 2561 สงขลา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ม.5 ม.6 ดำเนินการเสร็จสิ้น
488 61-L5296-2-26 2561 สตูล โครงการ ชวนน้อง กินพอดี สูงดีสมวัย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
489 61-L5282-1-04 2561 สตูล โครงการ อย.น้อย ใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
490 61-L5282-1-07 2561 สตูล โครงการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ดำเนินการเสร็จสิ้น
491 61-L5282-1-03 2561 สตูล โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ในสตรีกลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
492 61-L5282-3-03 2561 สตูล โครงการทันตกรรมเชิงรุก SMART Children ประจำปีการศึกษา 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
493 61-L5282-2-03 2561 สตูล โครงการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค ดำเนินการเสร็จสิ้น
494 61-L5307-4-01 2561 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ประจำปี 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
495 61-L5313-4-01 2561 สตูล โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละงู กำลังดำเนินโครงการ
496 61-L5282-1-05 2561 สตูล โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
497 61-L5310-1-01 2561 สตูล โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาว ดำเนินการเสร็จสิ้น
498 61-L7850-2-04 2561 สตูล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการเกิดโรคติดต่อ ดำเนินการเสร็จสิ้น
499 61-L7580-2-01 2561 สตูล โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนวัดดุลยาราม ดำเนินการเสร็จสิ้น
500 61-L5307-2-02 2561 สตูล โครงการปูนแดง ภูมิปัญญาไทยช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
501 61-L7580-3-02 2561 สตูล โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(โรงเรียนพ่อแม่)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลญันนะห์ ดำเนินการเสร็จสิ้น
502 61-L5282-1-01 2561 สตูล โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ตำบลอุใดเจริญ ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
503 61-L5282-1-02 2561 สตูล โครงการพัฒนาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
504 61-L5282-4-01 2561 สตูล โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อุใดเจริญ ดำเนินการเสร็จสิ้น
505 61-L5282-2-04 2561 สตูล โครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ดำเนินการเสร็จสิ้น
506 61-L5307-1-14 2561 สตูล โครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง ติดตามภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2561 รพ.สต.บ้านควน 1 ดำเนินการเสร็จสิ้น
507 61-L5299-03-01 2561 สตูล โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเกาะสาหร่าย ในปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
508 61-L7580-3-01 2561 สตูล โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฉลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
509 61-L7580-2-06 2561 สตูล โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กจมน้ำ เทศบาลตำบลฉลุงอำเภอเมือง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2) ดำเนินการเสร็จสิ้น
510 61-L7580-2-02 2561 สตูล โครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น
511 61-L5282-2-01 2561 สตูล โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/โรคเอดส์ในวัยเรียนตำบลอุใดเจริญ ปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
512 2561/L7886/3/20 2561 สตูล โครงการอบรมจิตอาสาฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2561 กำลังดำเนินโครงการ
513 61-L5282-3-02 2561 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รอยยิ้มสดใส เด็กอุใดฟันดี ปี 5" ประจำปีการศึกษา 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
514 61-L5300-2-23 2561 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพ และช่วยชีวิตทางน้ำเบื้องต้น หมู่ที่ 5 บ้านนาแค ดำเนินการเสร็จสิ้น
515 61-L7580-2-05 2561 สตูล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับแกนนำด้านสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลฉลุง ดำเนินการเสร็จสิ้น
516 61-L5300-2-9 2561 สตูล โครงการอบรมเพื่อชะลอความเสื่อมของสมองในด้านความจำ การรับรู้ ความคิดความเข้าใจ ด้วยวิธีนันทนาการการออกกำลังกายเต้นตะลุงอินเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น
517 2561 - L8010 - 2 - 05 2561 สตูล ด้วยรักและใส่ใจสุขภาพ (Health and Healthy Care) ดำเนินการเสร็จสิ้น
518 2561 สระแก้ว โครงการ อสม ป่าไร่ทำความดีตามโครงการ ล้าน ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย กำลังดำเนินโครงการ
519 2561 สระแก้ว โครงการขยับตัวนิด ชีวิตห่างไกลโรค ตำบลเมืองไผ่ กำลังดำเนินโครงการ
520 2561 สระแก้ว โครงการคัดรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กำลังดำเนินโครงการ
521 2561 สระแก้ว โครงการจัดระบบสุขภาพด้านการบริการสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมและงานคุ้มครองผู้บริโภค กำลังดำเนินโครงการ
522 3/61 2561 สระแก้ว โครงการเด็กไทยยุคใหม่ไม่อ้วน กำลังดำเนินโครงการ
523 2561 สระแก้ว โครงการตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีป่าไร่ ควบคุมและป้องกันโรคเรื้อรัง กำลังดำเนินโครงการ
524 2561 สระแก้ว โครงการตำบลสุขภาพดี ชีวีมีสุข กำลังดำเนินโครงการ
525 2561 สระแก้ว โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลัก 4 ทำนำสู่ความยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ
526 2561 สระแก้ว โครงการโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตำบลคลองน้ำใส กำลังดำเนินโครงการ
527 2561 สระแก้ว โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ กำลังดำเนินโครงการ
528 2561 สระแก้ว โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2561 กำลังดำเนินโครงการ
529 2561 สระแก้ว โครงการหมู่บ้านต้นแบบการออกกำลังกายกลุ่มผุ้สุงอายุ กำลังดำเนินโครงการ
530 1/61 2561 สระแก้ว พัฒนาการสมวัยโตไปมีคุณภาพ(เพศศึกษา/สุขศึกษา/ยาเสพติด) กำลังดำเนินโครงการ
531 2/61 2561 สระแก้ว พัฒนาสมวัยโตไปมีคุณภาพ กำลังดำเนินโครงการ
532 2561 สระแก้ว อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้มีภาวะเสี่ยง กำลังดำเนินโครงการ
533 61-L7295-006-01 2561 สระบุรี 1 อสม. เทศบาลเมืองแก่งคอย ขอ1คน ไร้ควันบุหรี่ กำลังดำเนินโครงการ
534 01072561 2561 สระบุรี 1 อสม. เทศบาลเมืองแก่งคอย ขอ1คน ไร้ควันบุหรี่ กำลังดำเนินโครงการ
535 01022561 2561 สระบุรี ขยับกาย สบายชีวี เพื่อตำบลท่ามะปราง กำลังดำเนินโครงการ
536 61-L5465-2-01 2561 สระบุรี คนชะอมลดละเลิกบุหรี่ กำลังดำเนินโครงการ
537 61-L8596-2-01 2561 สระบุรี โครงการแกนนำท่าคล้อร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
538 01062561 2561 สระบุรี โครงการขยับกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราชาวชะอม ปี 2561 กำลังดำเนินโครงการ
539 01042561 2561 สระบุรี โครงการขับเคลื่อนทางกายพาเพลินเด็กไทยสุขภาพดีสูงดี สมส่วน กำลังดำเนินโครงการ
540 61-L5466-2-01 2561 สระบุรี โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ประจำปี2561 กำลังดำเนินโครงการ
541 61-L5466-2-02 2561 สระบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดหวาน มัน เค็ม ในกลุ่มโรคเรื้อรัง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ประจำปี 2561 กำลังดำเนินโครงการ
542 01032561 2561 สระบุรี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยชุมชน กำลังดำเนินโครงการ
543 61-L7295-2-02 2561 สระบุรี โครงการอบรมเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
544 61-L5470-2-01 2561 สระบุรี โครงการอาหารปลอดภัยตำบลท่าตูม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กำลังดำเนินโครงการ
545 01052561 2561 สระบุรี ฟุตบอลมินิลีก ชุมชนรถไฟ กำลังดำเนินโครงการ
546 61-L7295-2-01 2561 สระบุรี เยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด กำลังดำเนินโครงการ
547 2561 อุบลราชธานี โครงการตำบลหนองเหล่าไร้พุง กำลังดำเนินโครงการ
548 2561 อุบลราชธานี โครงการบ้านสวยเมืองสุขบ้านแดงหม้อหมู่ที่ 1 ตำบลแดงหม้ออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561 กำลังดำเนินโครงการ
549 2561 อุบลราชธานี โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กำลังดำเนินโครงการ
550 2561 อุบลราชธานี โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป กำลังดำเนินโครงการ
551 2561 อุบลราชธานี โครงการลดพุง ลดโรค กำลังดำเนินโครงการ
552 2561 อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ หมู่ที่ 4 บ้านท่าไห กำลังดำเนินโครงการ
553 2561 อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมโภชนาการสูงดีสมส่วนสำหรับเด็กเล็ก ปี 2561 กำลังดำเนินโครงการ
554 2561 อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมโภชนาการสูงดีสมส่วนสำหรับเด็กเล็ก ประจำปี 2561 กำลังดำเนินโครงการ
555 2561 อุบลราชธานี โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและการกินอาหารให้เหมาะสมตามกลุ่มวัย กำลังดำเนินโครงการ
556 2561 อุบลราชธานี เด็กลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้ กำลังดำเนินโครงการ
557 2561 อุบลราชธานี บ่มเพาะต้นกล้า พัฒนาเยาวชน กำลังดำเนินโครงการ
558 60-L1531-02-07 2560 ตรัง โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน หมู่ที่ 11 ดำเนินการเสร็จสิ้น
559 60-L3341-1-11 2560 พัทลุง โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในเลือดของเกษตรกร ปี 2560 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
560 60-L3341-1-10 2560 พัทลุง โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
561 020042560 2560 พัทลุง โครงการชุมชนร่วมใจ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส ปี 2560 ชุมชนทำเนียบผาสุข ดำเนินการเสร็จสิ้น
562 60-L3341-1-09 2560 พัทลุง โครงการลดพุง ลดโรค รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
563 2560 พัทลุง โครงการศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
564 60-L3341-1-12 2560 พัทลุง โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
565 2560 พัทลุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประจำปี ๒๕๖๐ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
566 2560 พัทลุง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๐ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร ดำเนินการเสร็จสิ้น
567 2560 เพชรบุรี โครงการรวมพลังคนมาบปลาเค้าต่อต้านการดื่มเหล้า ดำเนินการเสร็จสิ้น
568 60-L5211-1-03 2560 สงขลา โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ To Be Number One ดำเนินการเสร็จสิ้น
569 60L80200301 2560 สงขลา โครงการจิตดี กายดี ชีวีสดใส สูงวัยอย่างมีคุณค่า ดำเนินการเสร็จสิ้น
570 60-L5211-1-01 2560 สงขลา โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๙ ดำเนินการเสร็จสิ้น
571 60-L8402-2-01 2560 สงขลา โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก ม.9 (ชมรมส่งเสริมสุขภาพ บ้านหัวยาง) ดำเนินการเสร็จสิ้น
572 60-L5187-02-01 2560 สงขลา โครงการประชาร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก ดำเนินการเสร็จสิ้น
573 60-L526705 2560 สงขลา โครงการเฝ้าระวังและค้นหากลุ่มเสี่ยงและป่วยด้วยโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ดำเนินการเสร็จสิ้น
574 60-L5187-02-04 2560 สงขลา โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านนาบ้านไร่จัดการขยะชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น
575 60-L5179-2-3 2560 สงขลา โครงการสมุนไพรไทยสู่ชุมชน ปี 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น
576 60-L8402-2-12 2560 สงขลา โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน สู่รั้วตลาดซุ้มหลวงเสด็จ ดำเนินการเสร็จสิ้น