กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ผลการประเมินคุณภาพโครงการแบบเสริมพลังอำนาจกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 สงขลา

by twoseadj @1 ต.ค. 61 09:39 ( IP : 122...12 ) | Tags : บทความ-หนังสือ
 • photo , 1000x750 pixel , 129,069 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 61,564 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 56,134 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 102,253 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 53,759 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 68,439 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 50,487 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 48,657 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 51,391 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,828 bytes.

สปสช.เขต 12 สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ) ดำเนินโครงการประเมินผลและติดตามแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพโครงการที่ขอรับการสนับสนุนผ่านกองทุน และเพื่อประเมินประสิทธิกลไกพี่เลี้ยงประจำกองทุน เป็นข้อมูลนำเข้าเพื่อปรับวิธีการทำงานต่อกองทุนฯ ทาง สจรส.ม.อ.ได้สุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมการประเมินผล

« 6035
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง