กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2565
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2565
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2565
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2565
ประจำปี 2565
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สงขลา 1 1 (100%) 1 (0%) 1,495,774 67,309,830.00 4 (0%) 2.00
สมุทรปราการ 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นนทบุรี 44 3 (7%) 67,357 (1%) 0 0.00 59 (1%) 2,518,915.00
ปทุมธานี 64 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พระนครศรีอยุธยา 157 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อ่างทอง 64 9 (14%) 37,305 (1%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 125 2 (2%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สิงห์บุรี 41 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยนาท 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 108 1 (1%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ชลบุรี 97 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ระยอง 67 2 (3%) 12,307 (0%) 0 0.00 0.00
จันทบุรี 81 10 (12%) 110,807 (2%) 0 0.00 0.00
ตราด 43 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 108 4 (4%) 27,222 (0%) 0 0.00 0.00
ปราจีนบุรี 69 8 (12%) 82,289 (1%) 0 0.00 0.00
นครนายก 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 65 1 (2%) 9,418 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 333 1 (0%) 33,561 (1%) 0 0.00 0.00
บุรีรัมย์ 208 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุรินทร์ 172 1 (1%) 7,365 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 216 6 (3%) 55,233 (1%) 0 0.00 16 (0%) 315,025.00
อุบลราชธานี 238 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 19 (0%) 351,945.00
ยโสธร 87 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 23 (0%) 334,450.00
ชัยภูมิ 142 1 (1%) 8,431 (0%) 0 0.00 0.00
อำนาจเจริญ 63 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
บึงกาฬ 59 1 (2%) 6,377 (0%) 0 0.00 0.00
หนองบัวลำภู 67 2 (3%) 16,807 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 224 1 (0%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 180 6 (3%) 51,376 (1%) 0 0.00 0.00
เลย 100 4 (4%) 22,071 (0%) 0 0.00 1 (0%) 100,000.00
หนองคาย 67 2 (3%) 9,488 (0%) 0 0.00 0.00
มหาสารคาม 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ร้อยเอ็ด 201 4 (2%) 22,689 (0%) 0 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 150 4 (3%) 18,333 (0%) 0 0.00 0.00
สกลนคร 140 3 (2%) 31,237 (1%) 0 0.00 0.00
นครพนม 103 2 (2%) 11,425 (0%) 0 0.00 0.00
มุกดาหาร 54 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เชียงใหม่ 210 1 (0%) 12,245 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 57 3 (5%) 25,377 (0%) 0 0.00 0.00
ลำปาง 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุตรดิตถ์ 79 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 83 7 (8%) 40,853 (1%) 0 0.00 57 (1%) 921,977.20
น่าน 99 2 (2%) 7,578 (0%) 0 0.00 0.00
พะเยา 71 2 (3%) 21,082 (0%) 0 0.00 24 (0%) 477,405.00
เชียงราย 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 48 1 (2%) 3,902 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 142 3 (2%) 30,027 (0%) 0 0.00 0.00
อุทัยธานี 62 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กำแพงเพชร 89 7 (8%) 34,160 (1%) 0 0.00 17 (0%) 283,915.00
ตาก 66 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 88 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 101 3 (3%) 18,693 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบูรณ์ 127 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ราชบุรี 108 8 (7%) 71,280 (1%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 119 8 (7%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
สุพรรณบุรี 125 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครปฐม 116 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสาคร 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสงคราม 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 78 12 (15%) 54,956 (1%) 0 0.00 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 60 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครศรีธรรมราช 184 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กระบี่ 61 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พังงา 51 3 (6%) 13,188 (0%) 0 0.00 0.00
ภูเก็ต 18 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุราษฎร์ธานี 137 7 (5%) 50,926 (1%) 0 0.00 0.00
ระนอง 30 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 90,000.00
ชุมพร 78 2 (3%) 9,682 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 140 140 (100%) 1,447,542 (24%) 1,495,774 67,309,830.00 2074 (20%) 127,349,931.82
สตูล 41 41 (100%) 327,579 (5%) 306,459 13,790,655.00 647 (6%) 25,227,274.76
ตรัง 99 99 (100%) 640,999 (10%) 613,138 27,591,210.00 1682 (16%) 53,522,176.36
พัทลุง 73 73 (100%) 523,989 (9%) 486,500 21,892,500.00 1419 (14%) 43,415,126.03
ปัตตานี 113 113 (100%) 733,068 (12%) 0 0.00 1341 (13%) 53,009,532.70
ยะลา 63 63 (100%) 543,625 (9%) 559,777 25,189,965.00 1105 (11%) 43,830,518.85
นราธิวาส 88 88 (100%) 812,251 (13%) 783,124 35,240,580.00 1712 (17%) 66,517,247.75
รวม 7,745 765 (10%) 6,154,591 5,740,546 258,324,570.00 10,201 418,265,442.47
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2565
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2565
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2565
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 2,511 (25%) 117,016,130.52 (28%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 4,984 (49%) 147,003,432.58 (35%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 1,089 (11%) 31,315,839.09 (7%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 695 (7%) 59,310,487.18 (14%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 817 (8%) 61,544,790.10 (15%)
ประเภท 6 การใช้เงินตามมติบอร์ด 1 (0%) 106,260.00 (0%)
ไม่ระบุ 104 (1%) 1,968,503.00 (0%)
รวม 10,201 418,265,442.47
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2565
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2565
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2565
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 6,015 (35%) 249,684,599.52 (35%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 3,758 (22%) 151,723,722.20 (21%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 2,885 (17%) 142,262,147.20 (20%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 982 (6%) 36,897,100.20 (5%)
อื่นๆ 619 (4%) 35,291,583.95 (5%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 867 (5%) 30,517,086.20 (4%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 367 (2%) 14,795,530.20 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 234 (1%) 7,488,008.00 (1%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 254 (1%) 6,557,320.00 (1%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 81 (0%) 5,946,557.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 189 (1%) 5,147,676.00 (1%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 54 (0%) 4,884,769.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 143 (1%) 4,571,410.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 129 (1%) 4,392,293.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 115 (1%) 3,060,604.00 (0%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 90 (1%) 2,873,538.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 80 (0%) 2,302,685.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 66 (0%) 2,105,071.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 27 (0%) 2,101,295.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 60 (0%) 1,852,492.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 64 (0%) 1,763,305.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 25 (0%) 685,215.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 18 (0%) 485,470.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 14 (0%) 299,780.00 (0%)
รวม 17,136 717,689,257.47

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม