กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
ประจำปี 2564
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สมุทรปราการ 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 14 (0%) 877,897.00
นนทบุรี 44 3 (7%) 67,357 (1%) 0 0.00 1 (0%) 43,920.00
ปทุมธานี 64 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พระนครศรีอยุธยา 157 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อ่างทอง 64 9 (14%) 37,305 (1%) 0 0.00 1 (0%) 20,000.00
ลพบุรี 125 2 (2%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สิงห์บุรี 41 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยนาท 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 20,000.00
สระบุรี 108 1 (1%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ชลบุรี 97 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 9 (0%) 510,800.00
ระยอง 67 2 (3%) 12,307 (0%) 0 0.00 18 (0%) 1,405,275.00
จันทบุรี 81 10 (12%) 110,808 (2%) 0 0.00 59 (0%) 3,323,875.00
ตราด 43 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 20 (0%) 244,284.00
ฉะเชิงเทรา 108 4 (4%) 27,222 (0%) 0 0.00 50 (0%) 1,294,885.00
ปราจีนบุรี 69 8 (12%) 82,155 (1%) 0 0.00 0.00
นครนายก 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 65 1 (2%) 9,418 (0%) 0 0.00 1 (0%) 10,700.00
นครราชสีมา 333 1 (0%) 33,561 (1%) 0 0.00 37 (0%) 5,716,604.00
บุรีรัมย์ 208 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุรินทร์ 172 1 (1%) 7,365 (0%) 0 0.00 164 (1%) 3,728,075.74
ศรีสะเกษ 216 6 (3%) 55,233 (1%) 0 0.00 0.00
อุบลราชธานี 238 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ยโสธร 87 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 15,100.00
ชัยภูมิ 142 1 (1%) 8,431 (0%) 0 0.00 31 (0%) 670,478.00
อำนาจเจริญ 63 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 7 (0%) 171,440.00
บึงกาฬ 59 1 (2%) 6,377 (0%) 0 0.00 15 (0%) 327,675.00
หนองบัวลำภู 67 2 (3%) 16,807 (0%) 0 0.00 34 (0%) 1,157,911.00
ขอนแก่น 224 1 (0%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 180 6 (3%) 51,376 (1%) 0 0.00 23 (0%) 690,650.00
เลย 100 4 (4%) 22,071 (0%) 0 0.00 102 (1%) 2,907,242.05
หนองคาย 67 2 (3%) 9,488 (0%) 0 0.00 26 (0%) 2,253,755.00
มหาสารคาม 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 17 (0%) 321,337.00
ร้อยเอ็ด 201 4 (2%) 22,689 (0%) 0 0.00 28 (0%) 531,930.00
กาฬสินธุ์ 150 4 (3%) 18,333 (0%) 0 0.00 0.00
สกลนคร 140 3 (2%) 31,237 (1%) 0 0.00 62 (0%) 1,636,844.00
นครพนม 103 2 (2%) 11,425 (0%) 0 0.00 154 (1%) 2,543,822.00
มุกดาหาร 54 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เชียงใหม่ 210 1 (0%) 12,245 (0%) 0 0.00 1 (0%) 59,600.00
ลำพูน 57 3 (5%) 25,377 (0%) 0 0.00 0.00
ลำปาง 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุตรดิตถ์ 79 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 83 4 (5%) 29,668 (0%) 0 0.00 18 (0%) 242,146.00
น่าน 99 2 (2%) 7,578 (0%) 0 0.00 8 (0%) 160,000.00
พะเยา 71 2 (3%) 21,992 (0%) 0 0.00 12 (0%) 222,975.00
เชียงราย 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 48 1 (2%) 3,902 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 142 3 (2%) 30,027 (0%) 0 0.00 0.00
อุทัยธานี 62 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กำแพงเพชร 89 7 (8%) 33,711 (1%) 0 0.00 82 (1%) 1,629,765.00
ตาก 66 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 88 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 4 (0%) 186,309.00
พิจิตร 101 3 (3%) 18,693 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบูรณ์ 127 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ราชบุรี 108 5 (5%) 42,709 (1%) 0 0.00 31 (0%) 1,160,125.00
กาญจนบุรี 119 8 (7%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
สุพรรณบุรี 125 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครปฐม 116 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสาคร 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสงคราม 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 78 12 (15%) 54,956 (1%) 0 0.00 120 (1%) 3,600,833.50
ประจวบคีรีขันธ์ 60 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครศรีธรรมราช 184 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 15,640.00
กระบี่ 61 0 (0%) 0 (0%) 303,955 13,677,975.00 3 (0%) 265,000.00
พังงา 51 3 (6%) 13,188 (0%) 0 0.00 10 (0%) 373,812.00
ภูเก็ต 18 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 70,225.00
สุราษฎร์ธานี 137 7 (5%) 50,926 (1%) 0 0.00 10 (0%) 450,963.00
ระนอง 30 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 35,605.00
ชุมพร 78 2 (3%) 9,682 (0%) 0 0.00 5 (0%) 77,832.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,445,417 (24%) 1,483,678 66,765,510.00 2396 (19%) 144,188,334.93
สตูล 41 41 (100%) 324,698 (5%) 303,955 13,677,975.00 792 (6%) 26,767,374.00
ตรัง 99 99 (100%) 643,128 (11%) 607,408 27,333,360.00 1961 (16%) 53,574,993.23
พัทลุง 73 73 (100%) 525,309 (9%) 482,245 21,701,025.00 1736 (14%) 48,897,964.87
ปัตตานี 113 113 (100%) 727,285 (12%) 701,144 31,551,480.00 1727 (14%) 64,030,672.27
ยะลา 63 63 (100%) 540,479 (9%) 553,890 24,925,050.00 1073 (9%) 49,322,815.00
นราธิวาส 88 88 (100%) 805,453 (13%) 776,578 34,946,010.00 1690 (13%) 64,749,700.70
รวม 7,745 759 (10%) 6,097,878 5,212,853 234,578,385.00 12,558 490,507,185.29
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2564
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2564
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2564
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 3,952 (31%) 163,672,276.08 (33%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 5,351 (43%) 138,032,911.55 (28%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 1,185 (9%) 34,714,196.00 (7%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 689 (5%) 61,799,447.53 (13%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 1,048 (8%) 79,672,362.13 (16%)
ไม่ระบุ 333 (3%) 12,615,992.00 (3%)
รวม 12,558 490,507,185.29
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2564
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2564
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2564
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 7,446 (35%) 313,714,425.12 (38%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 5,030 (24%) 168,726,680.13 (20%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 2,665 (13%) 103,342,970.79 (13%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 1,252 (6%) 55,281,559.65 (7%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 1,239 (6%) 47,423,785.00 (6%)
อื่นๆ 926 (4%) 43,619,292.95 (5%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 566 (3%) 25,756,167.15 (3%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 254 (1%) 12,608,059.00 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 391 (2%) 9,851,244.42 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 174 (1%) 5,543,834.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 194 (1%) 5,273,072.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 176 (1%) 5,193,419.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 186 (1%) 4,491,058.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 78 (0%) 3,863,631.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 99 (0%) 3,346,301.00 (0%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 97 (0%) 3,147,523.00 (0%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 103 (0%) 2,782,856.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 63 (0%) 2,182,968.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 64 (0%) 1,999,728.00 (0%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 62 (0%) 1,983,335.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 37 (0%) 1,296,095.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 30 (0%) 1,092,945.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 26 (0%) 989,187.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 22 (0%) 639,632.00 (0%)
รวม 21,180 824,149,768.21

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม