กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2565
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2565
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2565
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2565
ประจำปี 2565
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สงขลา 1 1 (100%) 1 (0%) 1,495,774 67,309,830.00 4 (0%) 81,305.00
สมุทรปราการ 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นนทบุรี 44 3 (7%) 67,357 (1%) 0 0.00 54 (1%) 2,377,845.00
ปทุมธานี 64 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พระนครศรีอยุธยา 157 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อ่างทอง 64 9 (14%) 37,305 (1%) 0 0.00 0.00
ลพบุรี 125 2 (2%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สิงห์บุรี 41 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยนาท 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระบุรี 108 1 (1%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ชลบุรี 97 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ระยอง 67 2 (3%) 12,307 (0%) 0 0.00 0.00
จันทบุรี 81 10 (12%) 110,808 (2%) 0 0.00 0.00
ตราด 43 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ฉะเชิงเทรา 108 4 (4%) 27,222 (0%) 0 0.00 0.00
ปราจีนบุรี 69 8 (12%) 82,155 (1%) 0 0.00 0.00
นครนายก 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 65 1 (2%) 9,418 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 333 1 (0%) 33,561 (1%) 0 0.00 0.00
บุรีรัมย์ 208 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุรินทร์ 172 1 (1%) 7,365 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 216 6 (3%) 55,233 (1%) 0 0.00 14 (0%) 273,660.00
อุบลราชธานี 238 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 17 (0%) 335,945.00
ยโสธร 87 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 23 (0%) 334,450.00
ชัยภูมิ 142 1 (1%) 8,431 (0%) 0 0.00 0.00
อำนาจเจริญ 63 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
บึงกาฬ 59 1 (2%) 6,377 (0%) 0 0.00 0.00
หนองบัวลำภู 67 2 (3%) 16,807 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 224 1 (0%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 180 6 (3%) 51,376 (1%) 0 0.00 0.00
เลย 100 4 (4%) 22,071 (0%) 0 0.00 1 (0%) 100,000.00
หนองคาย 67 2 (3%) 9,488 (0%) 0 0.00 0.00
มหาสารคาม 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ร้อยเอ็ด 201 4 (2%) 22,689 (0%) 0 0.00 0.00
กาฬสินธุ์ 150 4 (3%) 18,333 (0%) 0 0.00 0.00
สกลนคร 140 3 (2%) 31,237 (1%) 0 0.00 0.00
นครพนม 103 2 (2%) 11,425 (0%) 0 0.00 0.00
มุกดาหาร 54 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เชียงใหม่ 210 1 (0%) 12,245 (0%) 0 0.00 0.00
ลำพูน 57 3 (5%) 25,377 (0%) 0 0.00 0.00
ลำปาง 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุตรดิตถ์ 79 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 83 5 (6%) 34,678 (1%) 0 0.00 55 (1%) 838,687.20
น่าน 99 2 (2%) 7,578 (0%) 0 0.00 0.00
พะเยา 71 2 (3%) 21,082 (0%) 0 0.00 24 (0%) 477,405.00
เชียงราย 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 48 1 (2%) 3,902 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 142 3 (2%) 30,027 (0%) 0 0.00 0.00
อุทัยธานี 62 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กำแพงเพชร 89 7 (8%) 33,711 (1%) 0 0.00 15 (0%) 283,915.00
ตาก 66 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 88 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิจิตร 101 3 (3%) 18,693 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบูรณ์ 127 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ราชบุรี 108 5 (5%) 42,709 (1%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 119 8 (7%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
สุพรรณบุรี 125 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครปฐม 116 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสาคร 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสงคราม 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 78 12 (15%) 54,956 (1%) 0 0.00 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 60 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครศรีธรรมราช 184 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กระบี่ 61 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พังงา 51 3 (6%) 13,188 (0%) 0 0.00 0.00
ภูเก็ต 18 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุราษฎร์ธานี 137 7 (5%) 50,926 (1%) 0 0.00 0.00
ระนอง 30 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 90,000.00
ชุมพร 78 2 (3%) 9,682 (0%) 0 0.00 0.00
สงขลา 140 140 (100%) 1,446,990 (24%) 1,495,774 67,309,830.00 1359 (22%) 200,154,460.89
สตูล 41 41 (100%) 327,224 (5%) 306,459 13,790,655.00 330 (5%) 15,936,780.17
ตรัง 99 99 (100%) 641,043 (10%) 613,138 27,591,210.00 1111 (18%) 39,730,535.08
พัทลุง 73 73 (100%) 523,884 (9%) 486,500 21,892,500.00 880 (14%) 30,236,762.03
ปัตตานี 113 113 (100%) 731,685 (12%) 0 0.00 818 (13%) 36,416,089.50
ยะลา 63 63 (100%) 543,345 (9%) 559,777 25,189,965.00 442 (7%) 24,197,280.78
นราธิวาส 88 88 (100%) 811,773 (13%) 783,124 35,240,580.00 956 (16%) 42,477,354.93
รวม 7,745 760 (10%) 6,116,154 5,740,546 258,324,570.00 6,104 394,342,475.58
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2565
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2565
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2565
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 1,381 (23%) 81,452,280.80 (21%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 2,771 (45%) 187,625,702.97 (48%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 573 (9%) 17,210,366.00 (4%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 526 (9%) 50,260,489.39 (13%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 719 (12%) 54,988,539.42 (14%)
ไม่ระบุ 134 (2%) 2,805,097.00 (1%)
รวม 6,104 394,342,475.58
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2565
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2565
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2565
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 3,609 (35%) 277,133,405.13 (46%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 1,990 (19%) 113,906,075.20 (19%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 1,958 (19%) 98,241,061.20 (16%)
อื่นๆ 402 (4%) 26,284,749.45 (4%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 567 (6%) 22,171,729.20 (4%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 532 (5%) 18,237,075.20 (3%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 216 (2%) 9,864,710.20 (2%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 47 (0%) 5,184,782.00 (1%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 35 (0%) 4,462,889.00 (1%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 144 (1%) 3,884,314.00 (1%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 135 (1%) 3,223,796.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 115 (1%) 3,096,204.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 67 (1%) 2,902,179.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 66 (1%) 2,040,515.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 68 (1%) 1,974,213.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 16 (0%) 1,886,090.00 (0%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 54 (1%) 1,638,331.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 54 (1%) 1,518,943.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 42 (0%) 1,052,600.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 37 (0%) 1,020,006.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 34 (0%) 875,490.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 17 (0%) 517,979.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 11 (0%) 304,049.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 9 (0%) 201,720.00 (0%)
รวม 10,225 601,622,905.58

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม