กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
ประจำปี 2564
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สมุทรปราการ 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 23,270.00
นนทบุรี 44 3 (7%) 67,357 (1%) 0 0.00 1 (0%) 43,920.00
ปทุมธานี 64 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พระนครศรีอยุธยา 157 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อ่างทอง 64 9 (14%) 37,305 (1%) 0 0.00 1 (0%) 20,000.00
ลพบุรี 125 2 (2%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สิงห์บุรี 41 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยนาท 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 20,000.00
สระบุรี 108 1 (1%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ชลบุรี 97 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ระยอง 67 2 (3%) 12,307 (0%) 0 0.00 1 (0%) 269,920.00
จันทบุรี 81 8 (10%) 84,597 (1%) 0 0.00 7 (0%) 358,181.00
ตราด 43 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 5 (0%) 30,208.00
ฉะเชิงเทรา 108 4 (4%) 27,222 (0%) 0 0.00 2 (0%) 64,000.00
ปราจีนบุรี 69 8 (12%) 81,856 (1%) 0 0.00 0.00
นครนายก 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 65 1 (2%) 9,418 (0%) 0 0.00 0.00
นครราชสีมา 333 1 (0%) 34,070 (1%) 0 0.00 1 (0%) 116,340.00
บุรีรัมย์ 208 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุรินทร์ 172 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ศรีสะเกษ 216 6 (3%) 55,233 (1%) 0 0.00 0.00
อุบลราชธานี 238 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ยโสธร 87 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยภูมิ 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 27,000.00
อำนาจเจริญ 63 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 7 (0%) 171,440.00
บึงกาฬ 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
หนองบัวลำภู 67 1 (1%) 8,690 (0%) 0 0.00 0.00
ขอนแก่น 224 1 (0%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 180 5 (3%) 38,780 (1%) 0 0.00 0.00
เลย 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 15,000.00
หนองคาย 67 2 (3%) 9,488 (0%) 0 0.00 1 (0%) 30,620.00
มหาสารคาม 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 50,000.00
ร้อยเอ็ด 201 1 (0%) 3,552 (0%) 0 0.00 1 (0%) 20,000.00
กาฬสินธุ์ 150 4 (3%) 18,333 (0%) 0 0.00 0.00
สกลนคร 140 3 (2%) 31,212 (1%) 0 0.00 0.00
นครพนม 103 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
มุกดาหาร 54 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เชียงใหม่ 210 1 (0%) 12,245 (0%) 0 0.00 1 (0%) 59,600.00
ลำพูน 57 3 (5%) 25,377 (0%) 0 0.00 0.00
ลำปาง 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุตรดิตถ์ 79 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 83 4 (5%) 29,627 (0%) 0 0.00 0.00
น่าน 99 2 (2%) 7,578 (0%) 0 0.00 0.00
พะเยา 71 2 (3%) 21,992 (0%) 0 0.00 12 (0%) 222,975.00
เชียงราย 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 48 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 142 3 (2%) 30,027 (1%) 0 0.00 0.00
อุทัยธานี 62 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กำแพงเพชร 89 5 (6%) 23,921 (0%) 0 0.00 29 (0%) 585,570.00
ตาก 66 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 88 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 81,470.00
พิจิตร 101 3 (3%) 18,693 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบูรณ์ 127 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ราชบุรี 108 4 (4%) 32,842 (1%) 0 0.00 0.00
กาญจนบุรี 119 8 (7%) 58,352 (1%) 0 0.00 3 (0%) 90,000.00
สุพรรณบุรี 125 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครปฐม 116 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสาคร 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสงคราม 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 78 12 (15%) 54,965 (1%) 0 0.00 34 (1%) 1,006,563.00
ประจวบคีรีขันธ์ 60 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครศรีธรรมราช 184 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 15,640.00
กระบี่ 61 0 (0%) 0 (0%) 303,955 13,677,975.00 3 (0%) 265,000.00
พังงา 51 3 (6%) 13,188 (0%) 0 0.00 10 (0%) 373,812.00
ภูเก็ต 18 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 70,225.00
สุราษฎร์ธานี 137 7 (5%) 50,926 (1%) 0 0.00 10 (0%) 450,963.00
ระนอง 30 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 35,605.00
ชุมพร 78 2 (3%) 9,682 (0%) 0 0.00 4 (0%) 77,832.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,439,910 (24%) 1,483,678 66,765,510.00 1320 (21%) 80,065,087.41
สตูล 41 41 (100%) 325,664 (5%) 303,955 13,677,975.00 423 (7%) 15,390,004.00
ตรัง 99 99 (100%) 645,222 (11%) 607,408 27,333,360.00 1117 (18%) 32,112,229.35
พัทลุง 73 73 (100%) 526,756 (9%) 482,245 21,701,025.00 997 (16%) 30,203,898.67
ปัตตานี 113 113 (100%) 726,504 (12%) 701,144 31,551,480.00 942 (15%) 32,875,072.47
ยะลา 63 63 (100%) 536,959 (9%) 553,890 24,925,050.00 509 (8%) 23,819,174.00
นราธิวาส 88 88 (100%) 806,709 (14%) 776,578 34,946,010.00 822 (13%) 32,691,269.40
รวม 7,745 739 (10%) 5,948,697 5,212,853 234,578,385.00 6,275 251,751,889.30
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2564
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2564
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2564
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 1,866 (30%) 74,548,876.20 (30%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 2,744 (44%) 71,988,698.53 (29%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 632 (10%) 19,730,500.00 (8%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 547 (9%) 53,742,654.50 (21%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 346 (6%) 27,798,813.87 (11%)
ไม่ระบุ 140 (2%) 3,942,346.20 (2%)
รวม 6,275 251,751,889.30
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2564
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2564
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2564
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 3,965 (40%) 173,347,890.58 (46%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 2,200 (22%) 70,125,653.65 (19%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 1,059 (11%) 38,166,055.65 (10%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 593 (6%) 21,241,720.00 (6%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 506 (5%) 17,707,720.65 (5%)
อื่นๆ 346 (4%) 14,804,096.25 (4%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 244 (2%) 10,318,543.15 (3%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 123 (1%) 5,637,548.00 (1%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 187 (2%) 4,709,464.42 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 95 (1%) 3,203,108.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 76 (1%) 2,806,843.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 85 (1%) 2,527,720.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 84 (1%) 2,262,977.00 (1%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 38 (0%) 1,740,017.00 (0%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 46 (0%) 1,678,914.00 (0%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 30 (0%) 1,267,000.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 39 (0%) 1,229,728.00 (0%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 38 (0%) 1,150,370.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 33 (0%) 909,918.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 17 (0%) 723,572.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 16 (0%) 721,482.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 11 (0%) 669,750.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 22 (0%) 624,158.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 9 (0%) 370,464.00 (0%)
รวม 9,862 377,944,713.35

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม