กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
กราฟแสดงจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
กราฟแสดงจำนวนกองทุนแต่ละจังหวัด ประจำปี 2564
ประจำปี 2564
จังหวัดจำนวนกองทุนกองทุนเข้าร่วมระบบออนไลน์จำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลจำนวนประชากรกลางปีทุกสิทธิจาก สปสช.(Total Thai Population)จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.จำนวนโครงการงบประมาณโครงการ
สมุทรปราการ 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 14 (0%) 877,897.00
นนทบุรี 44 3 (7%) 67,357 (1%) 0 0.00 1 (0%) 43,920.00
ปทุมธานี 64 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พระนครศรีอยุธยา 157 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อ่างทอง 64 9 (14%) 37,305 (1%) 0 0.00 1 (0%) 20,000.00
ลพบุรี 125 2 (2%) 15,461 (0%) 0 0.00 0.00
สิงห์บุรี 41 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ชัยนาท 59 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 20,000.00
สระบุรี 108 1 (1%) 10,793 (0%) 0 0.00 0.00
ชลบุรี 97 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 9 (0%) 510,800.00
ระยอง 67 2 (3%) 12,307 (0%) 0 0.00 18 (0%) 1,405,275.00
จันทบุรี 81 10 (12%) 110,808 (2%) 0 0.00 59 (1%) 3,323,875.00
ตราด 43 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 20 (0%) 244,284.00
ฉะเชิงเทรา 108 4 (4%) 27,222 (0%) 0 0.00 50 (0%) 1,294,885.00
ปราจีนบุรี 69 8 (12%) 81,856 (1%) 0 0.00 0.00
นครนายก 45 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สระแก้ว 65 1 (2%) 9,418 (0%) 0 0.00 1 (0%) 10,700.00
นครราชสีมา 333 1 (0%) 33,561 (1%) 0 0.00 37 (0%) 5,716,604.00
บุรีรัมย์ 208 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุรินทร์ 172 1 (1%) 7,365 (0%) 0 0.00 162 (1%) 3,593,085.74
ศรีสะเกษ 216 6 (3%) 55,233 (1%) 0 0.00 0.00
อุบลราชธานี 238 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ยโสธร 87 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 15,100.00
ชัยภูมิ 142 1 (1%) 8,431 (0%) 0 0.00 31 (0%) 670,478.00
อำนาจเจริญ 63 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 7 (0%) 171,440.00
บึงกาฬ 59 1 (2%) 6,377 (0%) 0 0.00 15 (0%) 327,675.00
หนองบัวลำภู 67 2 (3%) 16,807 (0%) 0 0.00 34 (0%) 1,157,911.00
ขอนแก่น 224 1 (0%) 5,884 (0%) 0 0.00 0.00
อุดรธานี 180 6 (3%) 51,376 (1%) 0 0.00 23 (0%) 690,650.00
เลย 100 4 (4%) 22,071 (0%) 0 0.00 92 (1%) 2,533,862.05
หนองคาย 67 2 (3%) 9,488 (0%) 0 0.00 26 (0%) 2,253,755.00
มหาสารคาม 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 17 (0%) 321,337.00
ร้อยเอ็ด 201 3 (1%) 17,388 (0%) 0 0.00 22 (0%) 437,730.00
กาฬสินธุ์ 150 4 (3%) 18,333 (0%) 0 0.00 0.00
สกลนคร 140 3 (2%) 31,237 (1%) 0 0.00 62 (1%) 1,636,844.00
นครพนม 103 2 (2%) 11,425 (0%) 0 0.00 133 (1%) 2,123,127.00
มุกดาหาร 54 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เชียงใหม่ 210 1 (0%) 12,245 (0%) 0 0.00 1 (0%) 59,600.00
ลำพูน 57 3 (5%) 25,377 (0%) 0 0.00 0.00
ลำปาง 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
อุตรดิตถ์ 79 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แพร่ 83 4 (5%) 29,668 (0%) 0 0.00 3 (0%) 39,915.00
น่าน 99 2 (2%) 7,578 (0%) 0 0.00 8 (0%) 160,000.00
พะเยา 71 2 (3%) 21,992 (0%) 0 0.00 12 (0%) 222,975.00
เชียงราย 142 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
แม่ฮ่องสอน 48 1 (2%) 3,902 (0%) 0 0.00 0.00
นครสวรรค์ 142 3 (2%) 30,027 (0%) 0 0.00 0.00
อุทัยธานี 62 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
กำแพงเพชร 89 7 (8%) 33,711 (1%) 0 0.00 80 (1%) 1,583,765.00
ตาก 66 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สุโขทัย 88 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
พิษณุโลก 100 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 4 (0%) 186,309.00
พิจิตร 101 3 (3%) 18,693 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบูรณ์ 127 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
ราชบุรี 108 5 (5%) 42,709 (1%) 0 0.00 9 (0%) 476,390.00
กาญจนบุรี 119 8 (7%) 58,352 (1%) 0 0.00 0.00
สุพรรณบุรี 125 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครปฐม 116 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสาคร 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
สมุทรสงคราม 35 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
เพชรบุรี 78 12 (15%) 54,965 (1%) 0 0.00 120 (1%) 3,600,833.50
ประจวบคีรีขันธ์ 60 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 0.00
นครศรีธรรมราช 184 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 15,640.00
กระบี่ 61 0 (0%) 0 (0%) 303,955 13,677,975.00 3 (0%) 265,000.00
พังงา 51 3 (6%) 13,188 (0%) 0 0.00 10 (0%) 373,812.00
ภูเก็ต 18 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 2 (0%) 70,225.00
สุราษฎร์ธานี 137 7 (5%) 50,926 (1%) 0 0.00 10 (0%) 450,963.00
ระนอง 30 0 (0%) 0 (0%) 0 0.00 1 (0%) 35,605.00
ชุมพร 78 2 (3%) 9,682 (0%) 0 0.00 4 (0%) 77,832.00
สงขลา 141 141 (100%) 1,445,697 (24%) 1,483,678 66,765,510.00 2245 (19%) 116,710,326.68
สตูล 41 41 (100%) 324,677 (5%) 303,955 13,677,975.00 734 (6%) 24,368,111.00
ตรัง 99 99 (100%) 642,735 (11%) 607,408 27,333,360.00 1895 (16%) 51,205,569.23
พัทลุง 73 73 (100%) 525,393 (9%) 482,245 21,701,025.00 1553 (13%) 44,391,880.37
ปัตตานี 113 113 (100%) 724,186 (12%) 701,144 31,551,480.00 1606 (14%) 57,000,552.27
ยะลา 63 63 (100%) 540,350 (9%) 553,890 24,925,050.00 990 (8%) 42,407,620.00
นราธิวาส 88 88 (100%) 805,223 (13%) 776,578 34,946,010.00 1603 (14%) 59,776,321.70
รวม 7,745 758 (10%) 6,088,779 5,212,853 234,578,385.00 11,730 432,880,480.54
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละประเภท ประจำปี 2564
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละประเภท ประจำปี 2564
ประเภทการสนับสนุนของโครงการประจำปี 2564
ประเภทโครงการงบประมาณ
ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 3,682 (31%) 135,504,348.58 (31%)
ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น 5,048 (43%) 129,023,740.55 (30%)
ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ 1,135 (10%) 32,917,817.00 (8%)
ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 668 (6%) 61,030,962.28 (14%)
ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 875 (7%) 61,505,738.13 (14%)
ไม่ระบุ 322 (3%) 12,897,874.00 (3%)
รวม 11,730 432,880,480.54
กราฟแสดงจำนวนโครงการแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2564
กราฟแสดงงบประมาณแต่ละกิจกรรมหลัก ประจำปี 2564
กิจกรรมหลักของโครงการ ประจำปี 2564
กิจกรรมหลักโครงการงบประมาณ
ไม่ระบุ 7,045 (36%) 280,971,237.37 (40%)
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 4,688 (24%) 146,568,124.13 (21%)
การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 2,392 (12%) 87,256,131.79 (12%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 1,158 (6%) 39,485,405.65 (6%)
การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 1,154 (6%) 39,153,763.00 (6%)
อื่นๆ 807 (4%) 31,160,400.95 (4%)
การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 511 (3%) 18,726,433.15 (3%)
การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 242 (1%) 11,627,633.00 (2%)
การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 361 (2%) 8,889,888.42 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 168 (1%) 5,468,284.00 (1%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 168 (1%) 5,032,619.00 (1%)
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 180 (1%) 4,998,812.00 (1%)
การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 176 (1%) 4,308,011.00 (1%)
การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 93 (0%) 3,246,251.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 75 (0%) 3,240,141.00 (0%)
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 94 (0%) 3,084,963.00 (0%)
การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 93 (0%) 2,315,692.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 61 (0%) 1,987,138.00 (0%)
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 61 (0%) 1,963,095.00 (0%)
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 61 (0%) 1,915,648.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 35 (0%) 1,261,795.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 29 (0%) 1,072,945.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 25 (0%) 968,947.00 (0%)
การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 21 (0%) 619,632.00 (0%)
รวม 19,698 705,322,990.46

*** จำนวนโครงการ/งบประมาณรวมอาจจะไม่เท่ากับจำนวนโครงการทั้งหมดในระบบ เนื่องจากแต่ละโครงการสามารถอยู่ภายกิจกรรมหลักได้หลายกิจกรรม