กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ขอเชิญท้องถิ่น ร่วมแสดงความเห็นบัตรทอง

by twoseadj @29 มี.ค. 65 10:18 ( IP : 182...224 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 469x469 pixel , 44,901 bytes.

สปสช.เขต 12 สงขลา เปิดรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย เข้าผ่านลิงค์ https://hearing.nhso.go.th/Hearing/OpinionDetail?q=dG9waWNfaWQ9NjUtMDE4NTg= หรือ สแกน QR Code  ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่ระบบ กรุณาลงทะเบียนด้วยบัญชีเฟสบุคหรือบัญชีไลน์
ข้อเสนอแนะของท่านจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป