กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

กองทุนเบ่งบาน ณ ตันหยงลุโละ

by twoseadj @7 พ.ค. 65 13:42 ( IP : 171...155 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 124,181 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 139,080 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 217,819 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 245,703 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 266,933 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 193,168 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 94,117 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,223 bytes.

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ นำโดยนายอีลียะห์  ลาเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ ในฐานะประธานกองทุนฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน จำนวน 21 คน และโดยจัดกระบวนการให้ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอ จำนวน 3 โครงการ3 คนมานำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป