กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

นายก อธิวัฒน์ อปสข. เขต 12 บรรยาย กระตุ้นการดำเนินงาน กปท.

by twoseadj @21 พ.ย. 65 09:29 ( IP : 182...147 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x562 pixel , 72,722 bytes.
  • photo  , 1000x562 pixel , 97,746 bytes.

นาย อธิวัฒน์ ขุนทอง นายก อบต. ชะมวง จังหวัดพัทลุง ในฐานะ อปสข. เขต 12 สงขลา กล่าวเปิดและบรรยาย จากใจพี่สู่น้อง เพื่อนสู่เพื่อน บริหารกองทุน กปท. อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ มีผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ จำนวน 150 คน จาก 73 กองทุน  ณ โรงแรมศิวารอยัล จังหวัดพัทลุง

นายก อบต. ชะมวง  บรรยาย ให้เห็นบทบาท กปท.  การตั้งเป้าหมายของการบริหารกองทุนฯ

Relate topics