กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

สปสช.เขต 12 ชี้แจง กปท.ยะลา

by twoseadj @4 ธ.ค. 65 11:45 ( IP : 182...251 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x750 pixel , 152,320 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 148,024 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 144,178 bytes.

ผอ.สปสช.เปิดประชุม "ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นและ LTC" จังหวัดยะลา และกล่าวนโยบายการทำงานกองทุนท้องถิ่นปี 66 ให้มีการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ไม่มีข้อทักท้วง พร้อมเชิญชวนให้กองทุนทำงาน LTC สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง และรับฟังประสบการณ์การทำงานกองทุน LTC ในพื้นที่ ตำบลบาโงย .. วันที่ 16 พ.ย. 65 ณ ห้องประชุม รร.ยะลารามา จังหวัดยะลา

Relate topics