กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ประชุมพี่เลี้ยงจังหวัด ปี 63(สงขลา/สตูล/ตรัง/พัทลุง)

by fair_skl12 @20 พ.ย. 62 19:55 ( IP : 171...191 ) | Tags : หนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
photo  , 636x479 pixel , 42,838 bytes.

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด ส่งผลให้การบริหารกองทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญ ท่าน / บุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3-4 ธันาวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะและค่าที่พัก เบิกจาก สปสช.เขต 12 สงขลา โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่  คลิกที่นี้ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

Comment #1
Posted @22 พ.ย. 62 14:34 ip : 1...28

เข้าร่วมครับ

แสดงความคิดเห็น

« 7125
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง