กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

วิดีโอ การชี้แจงกองทุนสุขภาพตำบล ปี 66

by twoseadj @11 ต.ค. 65 13:30 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 800x409 pixel , 54,302 bytes.

ตามที่  สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี 66 เมื่อวันที่ กันยายน ที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานกองทุน กปท. ปี 2566

1.ผลงานดำเนินงานกองทุนฯ ปี 65 และแนวทางบริหารกองทุน ปี 66
โดย คุณวันดี แสงเจริญ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
วีดีโอบรรยายของ คุณวันดี แสงเจริญ

2.การทำแผนการเงิน(รายรับ-จ่าย)  การทำแผนสุขภาพ และการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ชุดใหม่
โดย นายสมชาย ละอองพันธุ์ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

3.การดำเนินงานกองทุน LTC และโครงการผ้าอ้อมสำเร็จรูป
โดย คุณชัยยุทธ์ หลักเมือง
ppt.บรรยายของ คุณชัยยุทธ์ หลักเมือง