กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

สปสช.ชี้แจงกองทุนตำบล จ.ยะลา

by twoseadj @16 พ.ย. 65 11:11 ( IP : 182...65 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 113,682 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,802 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 116,484 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 132,516 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 111,340 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,130 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 105,690 bytes.

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ โรงแรมยะลารามา

มีการเสนอผลงานกองทุนสุขภาพตำบล จ.ยะลา ปี 65 โดย คุณวันดี แสงเจริญ