กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

นายกณัฐพงษ์ อปสข.ตรัง บรรยาย จากใจพี่สู่น้อง

by twoseadj @22 พ.ย. 65 09:26 ( IP : 182...150 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x562 pixel , 67,914 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 84,388 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 84,388 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 139,092 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 102,033 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 156,676 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,362 bytes.

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายณัฐพงษ์ เนียมสม นายก ทต. นาตาล่วง และ อปสข. เขต 12 สงขลา ในสัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกียรติบรรยาย จากใจ พี่สู่น้อง เพื่อนสู่เพื่อน ทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดตรัง ร่วมกันดำเนินงานกองทุนฯ ณ โรงแรมธรรมรินธนา จังหวัดตรัง

มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนตำบลและ LTC จ.ตรัง ร่วมรับฟังแนวทางทำงาน จำนวน 180 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ ร้อยละ 50 -60  คน