กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

สปสช.จัดชี้แจง กปท.สงขลา

by twoseadj @29 พ.ย. 65 09:26 ( IP : 182...194 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x563 pixel , 103,535 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 113,221 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 109,893 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 113,221 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 109,893 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 135,096 bytes.

สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ จ.สงขลา ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ สงขลา มีผู้บริหาร ปลัด อปท. เจ้าหน้าที่ อปท. ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ ฯ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งสับเปลี่ยนโยกย้ายงาน