กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ล่องใต้ ชื่นชมความสำเร็จ กองทุน อบต.โคกเคียน

by twoseadj @11 ก.ย. 66 09:28 ( IP : 159...22 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x563 pixel , 123,601 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 128,564 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 103,867 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 126,500 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 110,182 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 80,992 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 132,344 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 107,425 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 94,125 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 110,033 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 120,770 bytes.

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (อปสข.12 สงขลา)  นำโดย เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงเยี่ยมชมการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเคียน นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน จ.นราธิวาส  คณะกรรมการให้การต้อนรับและนำเสนอการทำงานกองทุนฯ
ผลงานเด่น คือ โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน และโครงการน้ำมันนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ในกลุ่มประชาชนที่ประกอบอาชีพ เป็นต้น กระบวนการทำงานของกองทุน ได้จัดทำกลไกการสนับสนุนการพิจารณาและสนับสนุนให้ องค์กร หรือหน่วยงานสามารถเขียนโครงการเพื่อมาขอรับทุนดำเนินการผ่านกองทุนฯ