กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ผู้ทรง อปสข.เขต 12 ลงเยี่ยมกองทุนฯ ทต.จองถนน

by twoseadj @11 ก.ย. 66 10:32 ( IP : 118...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x563 pixel , 82,029 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 97,442 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 119,858 bytes.

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์กำพล กาญจโนภาศ ผู้ทรงคูณวุฒิ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปสข.เขต 12 สงขลา) และเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ลงเยี่ยมเสริมกำลังใจและรับฟังความเห็น การดำเนินงานกองทุน ฯ ทต.จองถนน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกเทศมนตรีและคณะกรรมการ ร่วมพูดคุยและเสนอปัญหาการดำเนินงานและบริหารกองทุนฯ

ทต.จองถนน อ.เขาชัยสน พบว่า มีปัญหาความเข้าใจการใช้ดำเนินโครงการตามประกาศ ฯ และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเรื่องประกาศฯ และจะขยับดำเนินการโครงการที่สามารถออกเงินได้ง่าย เช่น ผ้าอ้อมสำหรับผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ เป็นต้น