กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ประชุม ศพด.ส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการสมวัย

by twoseadj @5 ก.พ. 64 09:37 ( IP : 14...16 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1280x1280 pixel , 191,806 bytes.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการสมวัย รายจังหวัด โดยมีการนำเสนอสถานการณ์พัฒนาการเด็ก ภาวะโภชนาการ และทันตสุขภาพ โดยศูนย์อนามัยแม่และเด็กที่ 12 ยะลา พบว่า เด็กใน 7 จังหวัดมีพัฒนาการล่าช้า 30% และหายไปจากการกระตุ้นพัฒนาการ 10 % มีภาวะโภชนาการไม่สมวัย (เตี้ย ผอม และอ้วน)

การใช้โปรแกรม Chat ติดตามสุขภาวะฟัน 21 วันฟันดี จากคณะทันตแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ กับครู ศพด.
การอภิปรายกลุ่มรูปธรรมความสำเร็จการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการสมวัย โดย ครู ศพด.ต้นแบบ ร่วมกับ อ.ลักษณา ไชยมงคล ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3283
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง