กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

พี่เลี้ยง จ.ยะลา สนับสนุนทำแผนสุขภาพและเขียนโครงการออนไลน์

by twoseadj @26 ม.ค. 65 08:44 ( IP : 49...51 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x750 pixel , 108,123 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 88,681 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 121,827 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 93,456 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 124,191 bytes.

เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา พี่เลี้ยงกองทุนตำบล จ.ยะลา นำโดยนางสาวมาเรียม สันทนะชัย นายอิสมาแอล สิเดะ จัดกิจกรรมการทำแผนสุขภาพประเด็น กิจกรรมทางกาย หรือ เพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย แก่เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอกรุงปินัง และให้ผู้สนใจ กลุ่มองค์กร และหน่วยงาน เขียนโครงการออนไลน์เพื่อรับเงินสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบลในพื้นที่