กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ประชุมชี้แจงการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ LTC ปี 2565

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @31 ม.ค. 65 14:03 ( IP : 113...143 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ LTC ปี 2565
วันที่ สถานที่ประชุม ลงทะเบียน (จำนวนคน On-Site) Zoom Meeting ID (ไม่ต้องลงทะเบียน)
7 ก.พ. 65 (เวลา 09.00-15.00 น.)
ยะลา โรงแรมปาร์ควิว
ลงทะเบียน (80)
ID: 964 6467 7197 Passcode: 351192
8 ก.พ. 65 (เวลา 09.00-15.00 น.)
นราธิวาส โรงแรมตันหยง
ลงทะเบียน (100)
ID: 964 6467 7197 Passcode: 351192
11 ก.พ. 65 (เวลา 09.00-15.00 น.)
ตรัง โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
ลงทะเบียน (120)
ID: 964 6467 7197 Passcode: 351192
21 ก.พ. 65 (เวลา 09.00-15.00 น.)
สตูล โรงแรมสตารินทร์รีสอร์ท
ลงทะเบียน (60)
ID: 988 6089 4757 Passcode: 126593
22 ก.พ. 65 (เวลา 09.00-15.00 น.)
ปัตตานี โรงแรมเซาเทิร์นวิว
ลงทะเบียน (130)
ID: 988 6089 4757 Passcode: 126593
23 ก.พ. 65 (เวลา 09.00-15.00 น.)
สงขลา โรงแรมคริสตัล
ลงทะเบียน (150)
ID: 988 6089 4757 Passcode: 126593
24 ก.พ. 65 (เวลา 09.00-15.00 น.)
พัทลุง โรงแรมศิวารอยัล
ลงทะเบียน (100)
ID: 988 6089 4757 Passcode: 126593