กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

สปสช.สงขลา ประชุมชี้แจง กปท.จ.ยะลา

by twoseadj @13 ก.พ. 65 18:12 ( IP : 171...22 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 137,610 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 84,794 bytes.
 • photo , 1883x869 pixel , 181,624 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,741 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 93,112 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,220 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,687 bytes.

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2565 จ.ยะลา ขึ้น ณ โรงแรมปาร์ควิว  อำเภอเมือง จังหวัด ยะลา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลา จำนวน 60 คน  เข้าร่วม พร้อมในงานดังกล่าว มีการมอบประกาศนียบัตรกองทุนหลักประกันสุขภาพใน จังหวัดยะลา  ด้านผลงานเบิกจ่ายกองทุนดีเด่น มากที่สุด ปี 2564 จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย
อันดับ 5 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กาลูปัง
อันดับ 4 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อาซ่อง
อันดับ 3 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บือมัง
อันดับ 2 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กาตอง
อันดับ 1 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตลิ่งชัน
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่งเข้ารับประกาศนียบัตร จาก  รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา การจัดประชุมดังกล่าว
1) แนวทางการจัดทำแผนการเงินรับ-จ่าย แผนสุขภาพของกองทุน โดย นายสมชาย ละอองพันธุ์
2) การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดย คุณวันดี แสงเจริญ
3) การดำเนินงานกองทุนดูแลระยะยาวบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) โดย นายชัยยุทธ์ หลักเมือง
4) สิทธิ หน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โดย นายสันติ ประไพเมือง
ช่วงบ่าย มีการบรรยายเรื่อง ข้อพึงระวังจากการตรวจพบในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โดย คุณอารีย์ เภรีก้องเกียรติ อดีตผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา