กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ปปช.สงขลาลงพื้นที่ปิดช่องว่าง สร้างความโปร่งใส กองทุนสุขภาพตำบล จ.สงขลา

by twoseadj @14 ก.พ. 65 10:03 ( IP : 182...195 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x750 pixel , 138,521 bytes.
  • photo  , 1000x749 pixel , 97,744 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 97,059 bytes.
  • photo  , 1000x707 pixel , 134,125 bytes.

กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสงขลา หรือ ปปช.สงขลา ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา  เพื่อติดตามและให้คำแนะนำการบริหาร เบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือ กองทุนสุขภาพตำบล จำนวน 12 แห่ง ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม - 12 มกราคม 2565