กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ทำแผนสุขภาพและโครงการ กองทุน ทม. ปากพูน

by twoseadj @16 ก.พ. 65 10:05 ( IP : 49...98 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 133,589 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 137,040 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 135,945 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 121,265 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 105,892 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 115,564 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 119,850 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 175,632 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 136,687 bytes.

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายธนพนธ์ จรสุวรรณ นายสมนึก นุ่นด้วง ปลัดธมล มงคลสินธ์ ทีมพี่เลี้ยง สปสช.เขต 12 จัดกระบวนการจัดทำแผนสุขภาพประเด็น อาหารและโภชนาการ การพัฒนาโครงการด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อขอรับงบประมาณดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม.ปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้แทน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และครู ศพด.และโรงเรียนร่วมกระบวนการทำแผนสุขภาพ และการเขียนโครงการผ่านออนไลน์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ตลาดวันพฤหัส