กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

สปสช.เขต 12 จัดชี้แจง กปท พัทลุง

by twoseadj @24 ก.พ. 65 11:02 ( IP : 49...48 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 129,632 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 122,866 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 127,805 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 125,162 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 119,753 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 117,202 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 130,866 bytes.

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2565 จ.พัทลุง  ขึ้น ณ โรงศิวารอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัพัทลุง จำนวน 80 คน  เข้าร่วม พร้อมในงานดังกล่าว มีการมอบประกาศนียบัตรกองทุนหลักประกันสุขภาพใน จังหวัดพัทลุง  ด้านผลงานเบิกจ่ายกองทุนดีเด่น มากที่สุด ปี 2564 จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย
อันดับ 5 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาปู่
อันดับ 4 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.คลองเฉลิม
อันดับ 3 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าบอน
อันดับ 2 กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.คลองทรายขาว
อันดับ 1 กองทุนหลักประกันสุขอภาพ ทต.ชะรัด
โดยมีผู้บรหาร แปท. 5 แห่งเข้ารับประกาศนียบัตร จากท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง การจัดประชุมดังกล่าว
1) แนวทางการจัดทำแผนการเงินรับ-จ่าย แผนสุขภาพของกองทุน โดย นายสมชาย ละอองพันธุ์
2) การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดย คุณวันดี แสงเจริญ
3) การดำเนินงานกองทุนดูแลระยะยาวบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) โดย นายชัยยุทธ์ หลักเมือง
4) สิทธิ หน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โดย นายสันติ ประไพเมือง
ช่วงบ่าย มีการบรรยายเรื่อง ข้อพึงระวังจากการตรวจพบในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โดย คุณอารีย์ เภรีก้องเกียรติ อดีตผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

Relate topics