กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ขอแจ้งให้ อปท.ดำเนินการทวนสอบบัญชีการเงินจริง-โปรแกรม

by twoseadj @24 ส.ค. 65 22:44 ( IP : 49...55 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 893x506 pixel , 110,694 bytes.

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้ ดึงข้อมูลสถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือกองทุนสุขภาพตำบล (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ) พบว่า สามารถแยกประเภท ดังนี้
1.กองทุนสุขภาพตำบลที่มีเงินคงเหลือในบัญชี ธกส. น้อยกว่า จำนวนเงินในโปรแกรมกองทุุนสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.org)
2.กองทุนสุขภาพตำบลที่มีเงินตรงกันระหว่างบัญชี ธกส.และโปรแกรมกองทุนฯ ตรงกัน
3.กองทุนสุขภาพตำบลที่มีเงินในบัญชี ธกส. มากกว่า  เงินในโปรแกรม ฯ รายละเอียดตาม file:excell รายงานการเงินในบัญชีกองทุน เทียบกับ โปรแกรม  คำอธิบายภาพ : paper_138651_6306eead790e06306

สาเหตุ เงินคงเหลือในบัญชี ธกส. น้อยกว่า จำนวนเงินในโปรแกรม
        1.1 ค่าเริ่มต้นบัญชี 1 ต.ค.59
        1.2 ลงเงินคืนโครงการในโปรแกรมซ้ำ
        1.3 ทำเอกสารมือไม่ลงโครงการไม่ลงระบบ
        1.4 ไม่โปร่งใส เบิกไปโดยไม่มีโครงการ

สาเหตุ เงินคงเหลือในบัญชี ธกส. มากกว่า จำนวนเงินในโปรแกรม
        2.1 ออกใบเบิกและเช็คจ่าย แต่ไม่ขึ้นเงิน
        2.2 ไม่ลงดอกเบี้ย หรือ เงินคืนโครงการ (ดูตัวเลขในระบบโปรแกรมห่างจากบัญชีจริงน้อยๆ)
        2.3 อาจจะไม่ลงรายการสมทบในโปรแกรม(ตัวเลขห่างมากๆ)
 คำอธิบายภาพ : paper_138651_6306eead78ee26306 วิธีการแก้ไข:
    1.ให้ update สมุดธนาคาร หรือ ขอ statement จากธนาคาร
    2.ให้เข้าเมนูกองทุนของฉัน >>>การเงิน>>> สมุดคุมรับ-จ่าย>>> พิมพ์รายการสมุดคุม รับ-จ่าย
    3.เปรียบเทียบรายการระหว่าง สมุดธนาคาร กับ สมุดคุมรับ-จ่ายที่พิมพ์
 คำอธิบายภาพ : paper_138651_6306eead78c536306


สปสช.เขต 12 สงขลา ขอให้ทุกกองทุน ฯ ดำเนินการทวนสอบบัญชีการเงิน และดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 กันยายน 2565 เนื่องจากมีผลต่อการจัดสรรเงินในปี 2566

Relate topics

Comment #1
Posted @25 ส.ค. 65 10:07 ip : 1...64

กรณีบันทึกข้อมูลผิด สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ยังไงค่ะ เป็นข้อมูลของปี 2562 ค่ะ

Comment #2
Posted @3 ก.ย. 65 14:17 ip : 171...146

รบกวน ทต.นาสีทองติดต่อ สปสช.เขต 12 โทรฬ098-2797712