กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เอกสารประกอบการชี้แจงกองทุน ปี 66

by twoseadj @20 ก.ย. 65 15:16 ( IP : 101...41 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 818x475 pixel , 40,431 bytes.

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานกองทุน กปท. ปี 2566

1.ผลงานดำเนินงานกองทุนฯ ปี 65 และแนวทางบริหารกองทุน ปี 66
โดย คุณวันดี แสงเจริญ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
ppt.บรรยายของคุณวันดี แสงเจริญ

2.การทำแผนการเงิน(รายรับ-จ่าย)  การทำแผนสุขภาพ และการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ชุดใหม่
โดย นายสมชาย ละอองพันธุ์ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ
ppt.บรรยายของ คุณสมชาย ละอองพันธุ์

3.การดำเนินงานกองทุน LTC และโครงการผ้าอ้อมสำเร็จรูป
โดย คุณชัยยุทธ์ หลักเมือง
ppt.บรรยายของ คุณชัยยุทธ์ หลักเมือง

Relate topics