กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

สปสช.เขต 12 ชี้แจงแนวทางกองทุน ปี 66

by twoseadj @15 พ.ย. 65 13:14 ( IP : 180...13 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x562 pixel , 113,254 bytes.
 • photo , 1000x562 pixel , 131,480 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 156,961 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 117,147 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 136,419 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 151,000 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 154,357 bytes.
 • photo , 1000x1334 pixel , 218,782 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 167,510 bytes.
 • photo , 1000x1334 pixel , 176,588 bytes.
 • photo , 1000x450 pixel , 96,259 bytes.
 • photo , 1000x451 pixel , 93,850 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 143,897 bytes.
 • photo , 1000x1334 pixel , 211,155 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 159,256 bytes.

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และ LTC  ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพตำบล และ LTC  ร่วมประชุม จำนวน 150 คน

เอกสารประกอบการประชุม

Relate topics