กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

นายกอารีย์ talk and motivation งาน กปท.สตูล

by twoseadj @30 พ.ย. 65 10:40 ( IP : 182...235 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x563 pixel , 96,302 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 129,529 bytes.
 • photo , 1000x1334 pixel , 192,255 bytes.
 • photo , 1000x1334 pixel , 189,331 bytes.
 • photo , 1000x1334 pixel , 190,473 bytes.
 • photo , 1000x1334 pixel , 191,130 bytes.

นายกอารีย์ ยูฮันนัน นายก อบต.ทุ่งนุ้ย ในฐานะ อปสข. เขต 12 ร่วมพูดคุยกับ ผู้บริหาร อปท. และปลัด เจ้าหน้าที่ อปท. จังหวัดสตูล เรื่องการดำเนินงานให้กองทุนฯ อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และ การสื่อสารไปยังคณะผู้บริหารชัดใหม่ การทำโครงการให้ตอบสนองความต้องการ และปัญหาสุขภาพพื้นที่ ณ โรงแรม ซี ซี รีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล