กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ให้ทวนสอบบัญชีกองทุน

by twoseadj @2 ธ.ค. 65 14:10 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 864x488 pixel , 43,325 bytes.

ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ประมวลข้อมูลความแตกต่างระหว่างบัญชี ธ.ก.ส. และในโปรแกรม localfund.happynetwork.org  พบว่า
- จำนวนกองทุนตำบลที่มีเงินในบัญชีจริง มากกว่า โปรแกรม จำนวน 210 แห่ง - จำนวนกองทุนตำบลที่มีเงินในบัญชีน้อยกว่า โปรแกรม จำนวน  33 แห่ง
ข้อให้ทุกกองทุนตามรายชื่อด้านล่าง ทวนสอบบัญชีให้เสร็จภายใน 15 ธันวาคม นี้