กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

อปสข.เขต 12 พบผู้ว่าฯหารือกระตุ้นงานกปท.เมืองหมูย่าง

by twoseadj @14 มี.ค. 66 11:54 ( IP : 113...108 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x563 pixel , 106,892 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 106,929 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 112,598 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 108,772 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 117,045 bytes.

อปสข.เขต 12 สงขลาเข้าพบผู้ว่าฯ เมืองตรัง หารือ ร่วมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และ LTC เพื่อนำเสนอสถานการณ์ผลงานของกองทุนฯ จังหวัดตรัง ร่วมกันแก้ปัญหาและผลักดันให้เกิดการทำงานขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้สำหรับการดูแลสุขภาพของ ประชาชนคนเมืองตรังต่อไป วันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องจักรี ศูนย์ราชการจังหวัดตรัง นายนิวัฒน์ สวัสดิแก้ว ประธาน อปสข.พร้อมด้วย นายแพทย์กำพล กาญจโนภาส ผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์วีระพันธุ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการ สปสช เขต 12 สงขลา พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายอนันต์ ทองอุ่น ท้องถิ่นจังหวัดตรัง และนายสุรพล วิชัยดิษฐ์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และ LTC จังหวัดตรัง
ภาพรวมผลงานกองทุนสุขภาพตำบลจังหวัดตรัง มีกองทุน จำนวน 99 แห่ง ผลงานการเบิกจ่ายเงิน ปี 2566 พบว่า จ่ายไปแล้ว 16.58 ล้านบาท หรือ 28.68 % ของเงินทั้งหมด เป็นเงินจากการสะสมคงเหลือยกมาจาก ปี 65 จำนวน 47.39 ล้านบาท ผลงานย้อนหลัง ปี 60-65 พบว่า เบิกจ่ายร้อยละ 36.12 , 30.72, 40.98 ,48.22, 48.09, 49.98 ของเงินทั้งหมด สรุป พบว่า จ.ตรัง มีเงินสะสมมากเป็นอันดับสี่ของเขต 12 กล่าว จำนวน 42.3 ล้านบาท รองจากจังหวัดสงขลา ปัตตานีและนราธิวาส  (ทั้งนี้ไม่รวมเงินที่จะโอนจาก สปสช.และเงินสมทบจาก อปท. ให้กองทุนในปีงบ 66)

ส่วนกองทุนดูแลระยะยาวบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) จังหวัดตรัง มีการสมัครร่วมดำเนินงานแล้ว 86 แห่ง ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องที่ไม่สมัครร่วมอีก 13 แห่ง
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รับปากในที่ประชุมจะผลักดันให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สมัครกองทุน LTC และยังไม่ดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดย จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง กับ สปสช. จะสามารถทำความเข้าใจและแก้ไขข้อจำกัดที่ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการได้มีประสิทธิภาพต่อไป

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. onepage-obt-trang.pdf - ดาวน์โหลด