กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ผู้ทรง อปสข.เขต 12 ลงเยี่ยมกองทุนฯ อบต.แดนสงวน ระวะ และ โรง จ.สงขลา

by twoseadj @11 ก.ย. 66 09:16 ( IP : 118...114 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x563 pixel , 102,263 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 76,725 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 173,987 bytes.

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์กำพล กาญจโนภาศ ผู้ทรงคูณวุฒิ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา (อปสข.เขต 12 สงขลา) ลงเยี่ยมเสริมกำลังใจและรับฟังความเห็น การดำเนินงานกองทุน ฯ อบต.แดนสงวน ,อบต.ระวะ อ.ระโนด และ อบต.โรง อ.กระแสสินธิ์ุ จังหวัดสงขลา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละพื้นที่ ร่วมพูดคุยและเสนอปัญหาการดำเนินงานและบริหารกองทุนฯ

อบต.แดนสงวน อ.ระโนด พบว่า มีปัญหาความเข้าใจการใช้ดำเนินโครงการตามประกาศ ฯ และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเรื่องประกาศฯ อบต.ระวะ อ.ระโนด พบว่า มีปัญหาความเข้าใจการใช้ดำเนินโครงการตามประกาศ ฯ และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเรื่องประกาศฯ และจะขยับดำเนินการโครงการที่สามารถออกเงินได้ง่าย เช่น ผ้าอ้อมสำหรับผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ เป็นต้น อบต.โรง อ.กระแสสินธุ์  มีปัญหาความเข้าใจการใช้ดำเนินโครงการตามประกาศ ฯ และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเรื่องประกาศฯ