กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สปสช.ลงติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลและ LTC จ.นราธิวาส

by twoseadj @May,11 2018 14.36 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x750 pixel , 86,035 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 108,113 bytes.

คุณชัยยุทธ์ หลักเมือง งานกองทุน LTC และ ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ สปสช.เขต 12 สงขลา ลงติดตามผลการบริหารงานกองทุนสุภาพตำบล พื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีกองทุนฯซึ่งมีผลการดำเนินงานน้อยกว่า ร้อยละ 60 ของเงินรายรับ ปี 61 จำนวน 50 แห่ง มาร่วมให้ข้อมูลและทำแนวทางการแก้ไขเงินค้างท่อ
คุณชัยยุทธ์ หลักเมือง ได้พูดคุยแนวทางปฏิบัติการดำเนินงาน LTC กับกองทุน LTC ซึ่งยังไม่เบิกจ่าย การสอบถามปัญหาอุปสรรค

Relate topics