กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 12ติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ.ยะลา

by twoseadj @May,11 2018 15.13 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x750 pixel , 123,537 bytes.
  • photo  , 641x360 pixel , 67,897 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 135,386 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 117,951 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 129,974 bytes.

ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมเพื่อติดตามผลงานการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในะดับพื้นที่ จ.ยะลา วันที่ 10 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา มีกองทุนที่มีผลงานการบริหารกองทุนต่ำกว่า ร้อยละ 60 มาร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการมีเงินสะสมจำนวนมาก

Relate topics