กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ประชุมแนวทางการติดตามและทำงานร่วมงานกองทุน ปี 62

by twoseadj @June,13 2018 15.30 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x750 pixel , 91,187 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 99,539 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 96,509 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 84,661 bytes.

วันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา โดย ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ นายสมชาย ละอองพันธุ์ นายชัยยุทธ์ หลักเมือง จัดประชุมการนิเทศและติดตามประเมินผลกองทุนสุขภาพตำบล ในพื้นที่ เขต 12 สงขลา ร่วมกับตัวแทนพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล งานตรวจสอบภายใน งานหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ร่วมหารือ โดยมีข้อสรุปดังนี้

1)ประกาศฉบับใหม่ของ สปสช.และระเบียบมท.ว่าด้วยการดำเนินกองทุน จะเป็นแนวทางใหม่ ซึ่งต้องรอ
2)ท้องถิ่นจังหวัดจะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนผ่านทาง นายกและปลัด โดยเขต12จะส่งชุดข้มูลการดำเนินงานกองทุนให้
3)ให้มีคณะทำงานร่วมระหว่างท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ กับสสจ./สสอ. โดยภาระกิจคือกำกับติดตามและประเมินผลด้วย
4)เมื่อระเบียบชัดเจนจะหารือเรื่องเบิกจ่ายเงินบำรุงให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ง่ายขึ้นและถูกต้องด้วย
5)พัฒนากลไกพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 4653
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง