กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สจรส.ม.อ.จัดประชุมพัฒนาการเขียนโครงการสุขภาวะ แกนนำเมืองดาหลา

by twoseadj @September,01 2018 09.22 ( IP : 223...13 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x563 pixel , 89,758 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 80,731 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 94,705 bytes.

สจรส.ม.อ.จัดพัฒนาโครงการด้านสุขภาวะ แก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ แก่แกนนำญาลันนันบารู(เมืองดาหลา) เพือพัฒนาโครงการ ปี 62 รับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบลในพื้นที่ จ.ปัตตานี สงลา 5 อำเภอ และยะลา  ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รุ่น 2 จ.นราธิวาส ณ โรงแรมอิมพีเรียล จ.นราธิวาส มีพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล ร่วมพัฒนาการเขียนโครงการ

Relate topics