กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือเชิญประชุม/เอกสารประกอบการประชุม

หนังสือส่งรายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

photo , 790x600 pixel , 82,669 bytes.

ตามหนังสือที่อ้างถึง  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมและจัดกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นชุดใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑  ในส่วนกรรมการจากผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตามประกาศข้อ ๑๒ (๗) นั้น ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด ได้ส่งรายชื่อผู้แทน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอประสานมายังหน่วยงานท่านบรรจุผู้แทนดังกล่าวเป็นกรรมการในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. รายชื่อกรรมการกองทุนตำบล ข้อ 12(7) ศูนย์ประสานงานประชาชน จ.นราธิวาส - ดาวน์โหลด
 2. รายชื่อกรรมการกองทุนตำบล ข้อ 12(7) ศูนย์ประสานงานประชาชน จ.สตูล - ดาวน์โหลด
 3. รายชื่อกรรมการกองทุนตำบล ข้อ 12(7) ศูนย์ประสานงานประชาชน จ.พัทลุง - ดาวน์โหลด
 4. หนังสือแจ้งรายชื่อกรรมการภาคประชาชน 12(7) เป็นกรรมการกองทุน - ดาวน์โหลด
 5. รายชื่อกรรมการกองทุนตำบล ข้อ 12(7) ศูนย์ประสานงานประชาชน จ.สงขลา - ดาวน์โหลด
 6. รายชื่อกรรมการกองทุนตำบล ข้อ 12(7) ศูนย์ประสานงานประชาชน จ.ยะลา - ดาวน์โหลด
 7. รายชื่อกรรมการกองทุนตำบล ข้อ 12(7) ศูนย์ประสานงานประชาชน จ.ปัตตานี - ดาวน์โหลด
 8. รายชื่อกรรมการกองทุนตำบล ข้อ 12(7) ศูนย์ประสานงานประชาชน จ.ตรัง - ดาวน์โหลด
 9. หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ กรรมการกองทุนตามข้อ 12(7) ตัวแทนศูนย์ประสานงานภาคประชาชน - ดาวน์โหลด
 10. รายชื่อกรรมการกองทุนภาคประชาชนตามข้อ 12(7) จ.สงขลา (เพิ่มเติม) 12-12-61 - ดาวน์โหลด

Relate topics

Comment #1
Posted @October,17 2018 08.46 ip : 159...119

ขอทราบ รายชื่อกรรมการกองทุนตำบล ข้อ 12(7) ศูนย์ประสานงานประชาชน จ.ตรัง ด้วยครับ  พอดีไม่มีไฟล์แนบของ จ.ตรัง ครับ

แสดงความคิดเห็น

« 5071
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง