กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สสอ.ควนขนุนจัดพัฒนางาน ltc และกองทุนตำบล

by twoseadj @October,03 2018 10.43 ( IP : 182...159 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1477x1108 pixel , 167,446 bytes.
  • photo  , 1477x1108 pixel , 132,722 bytes.
  • photo  , 1477x1108 pixel , 139,598 bytes.
  • photo  , 1477x1108 pixel , 134,585 bytes.
  • photo  , 1477x1108 pixel , 136,258 bytes.

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จัดประชุมทำความเข้าใจแนวทางการบริหารกองทุน LTC และกองทุนสุขภาพตำบล มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เจ้าหน้าที่กองทุนสุขภาพตำบล เป็นต้น มีการบรรยายแนวทางการดำเนินงาน LTC และการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ตามประกาศ ฉบับใหม่ พ.ศ.2561

Relate topics