กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชี้แจงและขอความร่วมมือหน่วยบริการ ทำโครงการสุขภาพผ่านกองทุนตำบล

by twoseadj @October,17 2018 13.26 ( IP : 182...231 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x667 pixel , 107,082 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,839 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 95,732 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,345 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 120,982 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 86,871 bytes.

วันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี 2562 แก่หน่วยบริการ คือ โรงพยาบาล รพ.สต. สำนักงานสาธารณสุข และผู้รับผิดชอบงานเรียกเก็บเงิน 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี ประเด็นที่ขอความร่วมมือคือ ขอความร่วมมือให้ หน่วยบริการเขียนโครงการด้านสุขภาพ จัดบริการสุขภาพในประเด็นที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบลในพื้นที่ ซึ่งมีการสะสมของเงินจำนวนมากกว่า 505 ล้านบาท

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0893
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง