กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

พัฒนาแกนนำอาชีวะอนามัยเพื่อรับทุนกองทุนสุขภาพตำบล

by twoseadj @November,05 2018 15.16 ( IP : 182...216 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x563 pixel , 91,301 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 92,961 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 86,081 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 80,512 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 84,460 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 87,565 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 79,280 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 86,850 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 78,420 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 76,952 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 83,163 bytes.

แกนนำกลุ่มอาชีพ กรรมการกองทุน จนท.กองทุน และรพ.สต.ร่วมกิจกรรมพัฒนาแกนนำอาสาสมัครอาชีวะอนามัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ กำลังวิเคราะห์วามเสี่ยง JSA กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยง ...เพื่อเขียนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรับทุนผ่านกองทุนสุขภาพตำบล  จำนวน 12 แห่ง ณ บูม ฟอเรส รีสอร์ท หาดใหญ่ สงขลา มี อ.แสงอรุณ อิสระมาลัย  เป็นวิทยากร โครงการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายของกิจกรรม คือ
1. การเกิดกลไกคณะทำงาน
2. เกิดแกนนำอาชีวะอนามัย
3. เกิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือแก้ปัญหาสุขภาพแรงงานนอกระบบอย่างน้อย 1 โครงการต่อกองทุน โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากกองทุนสุขภาพตำบล

พื้นที่นำร่อง ประกอบด้วย
1. อบต.บานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
2. อบต.นาหมื่นศรี จ.ตรัง
3. อบต.เกาะหมาก ปากพะยูน จ.พัทลุง
4. เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
5. เทศบาลตำบลหนองจิก จังหวัดปัตตานี
6. เทศบาลเมืองปัตตานี
7. เทศบาลเมืองเบตง
8. อบต.โคกเคียน
9. อบต.ปากน้ำ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5826
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง