กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แจ้งการจัดสรรเงิน-งดการจัดสรรตามข้อ 23 กองทุนสุขภาพตำบล ปี 62 เขต 12 สงขลา(โปรดตรวจสอบอีกครั้ง)

by twoseadj @November,06 2018 22.36 ( IP : 171...40 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo , 425x376 pixel , 48,661 bytes.

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตามประกาศข้อ 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีเงินกองทุนสุขภาพคงเหลือสะสมเกิน 2 เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา สำนักงานฯอาจงดเว้นการจัดสรรเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงดการสมทบ แต่ให้สามารถนำเงินที่คงเหลือสะสมไปใช้ได้ โดยตั้งงบบริหารจัดการตามข้อ 10(4)  เท่ากับปีที่ผ่านมา

สำหรับในเขต 12 สงขลา นั้นมีกองทุนสุขภาพตำบลที่คงเหลือสะสมมากว่า 2 เท่าของรายรับ จำนวน 146 แห่ง สปสช.เขตได้ให้กองทุนฯแสดงความจำนง รับหรือไม่รับจัดสรร ผลปรากฎว่า มีกองทุนจำนวน  แห่ง แสดงความจำนง ไม่รับจัดสรร

สำหรับกองทุนสุขภาพตำบลที่เกิน 2 เท่า แต่แสดงความประสงค์ รับเงินจัดสรรเพิ่มนั้น สปสช.เขต ได้พิจารณาข้อมูลผลการใช้เงิน 2 ปีย้อนหลัง คือ ุปี 60 และ ปี 61 เพื่อมาพิจารณาเพิ่มเติม โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ต้องมีการสะสมของเงินคงเหลือ ไม่เกิน 2.5 เท่า และ
2. มีผลงานการใช้เงิน ปี 60 หรือ 61 มากกว่า ร้อยละ 90 จึงจะจัดสรรให้

รายละเอียดกองทุนสุขภาพตำบลที่ได้รับจัดสรร ตามเอกสารแนบท้ายนี้
- สำหรับเงินที่จัดสรร จะโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนฯท่าน ขอให้ท่านดำเนินการ คือ 1. มีโครงการบริหาร 15% หรือ 20 % (กรณีมา LTC) ในระบบเว็บไซต์ และให้ประสานพี่เลี้ยงประจำกองทุน เพื่อประสานให้มีการโอนเงิน
- โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องการโอนเงินจากเว็บไซต์ และข้อให้ท่านดาว์นโหลดเอกสารแจ้งการโอนเงิน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบ ลงรับในการเงินกองทุน เป็นประเภท รายรับประเภทเงินจัดสรรจาก สปสช.
- หลังจากนั้นขอให้ท่านสมทบเงินเข้ากองทุนตามสัดส่วนขนาดของ อปท.(30-60%) ตามประกาศ ฉ. 2557 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 พร้อมลงรับการเงินในระบบเว็บไซต์

กรณี ท่านมีข้อสงสัยหรือ พบความไม่ถูกต้องในการจัดสรร สอบถาม 098-2797712

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. กองทุนสุขภาพตำบล จ.สตูล ที่ได้รับการจัดสรร-62 - ดาวน์โหลด
 2. กองทุนสุขภาพตำบล จ.นราธิวาส ที่ได้รับการจัดสรร-62 - ดาวน์โหลด
 3. กองทุนสุขภาพตำบล จ.ตรัง ที่ได้รับการจัดสรร-62 - ดาวน์โหลด
 4. กองทุนสุขภาพตำบล จ.ปัตตานีที่ได้รับการจัดสรร-62 - ดาวน์โหลด
 5. กองทุนสุขภาพตำบล จ.ยะลา ที่ได้รับการจัดสรร-62 - ดาวน์โหลด
 6. กองทุนสุขภาพตำบล จ.พัทลุง ที่ได้รับการจัดสรร-62 - ดาวน์โหลด
 7. กองทุนสุขภาพตำบล จ.สงขลา ที่ได้รับการจัดสรร-62 - ดาวน์โหลด
 8. กองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 จัดสรรงวด 2-62 - ดาวน์โหลด
 9. กองทุนสุขภาพตำบล จ.ตรัง ไม่จัดสรร-62 - ดาวน์โหลด
 10. กองทุนสุขภาพตำบล จ.นราธิวาส ไม่จัดสรร-62 - ดาวน์โหลด
 11. กองทุนสุขภาพตำบล จ.ปัตตานี ไม่จัดสรร-62 - ดาวน์โหลด
 12. กองทุนสุขภาพตำบล จ.พัทลุง ไม่จัดสรร-62 - ดาวน์โหลด
 13. กองทุนสุขภาพตำบล จ.ยะลาไม่ได้รับจัดสรร- 62 - ดาวน์โหลด
 14. กองทุนสุขภาพตำบล จ.สงขลา ไม่ได้รับจัดสรร-62 - ดาวน์โหลด
 15. กองทุนสุขภาพตำบล จ.สตูล ไม่ได้รับจัดสรร-62 - ดาวน์โหลด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9071
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง