กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายชื่อพี่เลี้ยง 3 กองทุน ครอบคลุม 7 จังหวัด

by twoseadj @December,26 2018 10.57 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x563 pixel , 69,315 bytes.

ปี 2562 นั้น สถานการณ์ทางการเงินคงเหลือสะสมกองทุนสุขภาพตำบล เขต 12 พบว่าคงเหลือจำนวน 505 ล้านบาท เป็นการสะสมเพิ่มจากปี 60 อีกจำนวน 50 ล้าน(สะสมตอนต้นปี 2560 จำนวน 456 ล้านบาท) โดยในปี 2562 นั้น สปสช.เขต จัดกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนสุขภาพตำบล กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยมีหน้าที่ประกอบด้วย
1.การพัฒนาเรื่องการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน การพัฒนาให้มีโครงการที่ดี และมีระบบประเมินผลโครงการ
2.การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ เจตนารมณ์ของกองทุน ประกาศ ฉ. 2561
3.การผลักดันและทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน LTC ให้ อปท.เข้าใจกระบวน ขั้นตอน และผลักดันให้เกิดการเบิกเงินแก่หน่วยงานจัดบริการ(รพ.สต. หรือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือ สถานบริการสาธารณสุข)

เป้าหมายการทำงาน กองทุนสุขภาพตำบล
1. ผลักดันให้ อปท.จัดทำแผนสุขภาพตำบล อย่างน้อย ร้อยละ 70 ของทั้งหมด( 430 แห่ง)
2. ผลักดันให้ อปท.จัดทำแผนการเงิน รับ-จ่ายเงินกองทุน ร้อยละ 100
3. ผลักดันให้ อปท.เบิกจ่ายเงินกองทุน ปี 2562 ครบ 100 % ของเงินรายรับ
4. ผลักดันให้ อปท.บริหารเงินคงเหลือสะสม เหลือไม่เกิน 150 ล้านบาท(ยอดสะสม 505 ล้านบาท)
5. ผลักดันให้ อปท.สมทบเงินตามสัดส่วน (30-60% ตามประกาศ ฉ. 57) ภายในเดือน มีนาคม 2562
เป้าหมายการทำงานกองทุน LTC
1. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการคัดกรอง ADL ต่ำกว่า 11 หรือเท่ากับ 11 ได้รับการลงทะเบียน
2. ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนได้รับการดูแลตามแผนการรักษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  ของจำนวนผู้สูงอายุ
3. อปท.ที่สมัครร่วมกองทุน LTC ปี 59 ,60 มีการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกองทุนที่เข้าร่วม

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3960
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง