กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ บุหรี่

by Admin_กองทุนฯ @January,08 2019 10.48 ( IP : 223...50 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 95,395 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 105,506 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,492 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 120,437 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 111,325 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 111,544 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,542 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,306 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 95,395 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 105,506 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,492 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 120,437 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 111,325 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 111,544 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,542 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,306 bytes.

ทีมสจรส ม.อ.  สปสชและทีมพี่เลี้ยงกองทุนนำร่อง จัดประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ บุหรี่ วันที่ 8-9 มกราคม  2562 ณ.โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

Relate topics